Angličtina - Jazykový kurz General

Odpolední a večerní kurzy anglického jazyka pro širokou veřejnost

General "1x60"

Výuka je intenzivnější vzhledem
k menšímu počtu studentů ve skupině. 
1 x 60 min týdně, září - červen 
Úroveň: od A1 do C1

General "2x45"

Výuka je intenzivnější vzhledem
k menšímu počtu studentů ve skupině a delšímu času. 
2 x 45 min. týdně, září - červen
Úroveň: od A1 do C1

General "2x45" s rodilým mluvčím

Výuka je intenzivnější vzhledem
k menšímu počtu studentů ve skupině a delšímu času.
2 x 45 min. týdně, září - červen
Úroveň: od A1 do C1

Vyberte si kurz angličtiny dle své jazykové úrovně:

 

  • důraz kladen na mluvenou stránku anglického jazyka, ale i porozumění autentickému textu
  • aplikace nejnovějších metodických poznatků s cílem co nejefektivněji zvládnout cizí jazyk
  • rozdělení do skupin dle úrovně zvládnutí jazyka
  • systematické opakování učiva
  • možnost intenzivních víkendových nebo týdenních soustředění
  • kurzy angličtiny pro širokou veřejnost