Úroveň B2

Pokročilí (1)

V kurzu bude probrána první polovina učebnice English File Upper-intermediate.

Používáme nejnovější učebnice English File third edition !

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student již zvládl všechny podstatné gramatické jevy (časy, otázky, trpný rod, podmínky, způsobová slovesa) a může se zaměřit na jejich opakování a doplňování o další podrobnosti.
 • Slovní zásoba
  Studentova slovní zásoba se rozrůstá o celou řadu specifických výrazů, které mu umožňují o daném tématu (charakterové vlastnosti, nemoci a léčba, různé styly oblékání, cestování letadlem, svět zločinu, klimatické jevy a přírodní katastrofy, chování lidí v krizových situacích) diskutovat hlouběji a podrobněji.
 • Mluvení
  Student dokáže podat jasný a systematický rozvinutý popis určité problematiky nebo určitého postoje.
 • Čtení
  Student zvládá číst poměrně náročné texty blížící se autentickým a je schopen z kontextu odhadnout význam pro něho neznámých výrazů.
 • Poslech
  Student je do velké míry schopen porozumět i spontánním, nepřipraveným, hovorovým projevům.
 • Psaní
  Student dokáže nabyté vědomosti a dovednosti uplatnit při psaní dopisů, příběhů, úvah a článků, které využívají poměrně široký rozsah jazyka.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.

Po zvládnutí této úrovně je možné pokračovat přípravou na cambridgeskou zkoušku FCE.