Úroveň A1+

falešní začátečníci (2)

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice  English File Elementary.

Požíváme nejnovější učebnice English File third edition !

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student se setkává s přítomným časem průběhových, výrazy označujícími množství, vazbou k vyjádření blízké budoucnosti, stupňováním přídavných jmen, s příslovci a s předpřítomným časem.
 • Slovní zásoba
  Student se seznámí se slovní zásobou vztahující se k bydlení, jídlu a pití, dovolené, počasí, charakterovým vlastnostem.
 • Mluvení
  Student umí jednoduchým způsobem popsat místo, kde bydlí, své město, své plány na víkend.
 • Čtení
  Student zvládne přečíst a pochopit kratší, jednodušší texty a nalézt v nich potřebné informace či odpovědět na otázky, které se těchto textů týkají.
 • Poslech
  Student se naučí porozumět promluvám odehrávajícími se v různých běžných situacích.
 • Psaní
  Student dokáže napsat krátké jednoduše formulované texty související s různými běžnými situacemi – dopisy, emaily, popisy, instrukce.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.