Úroveň A2+

mírně pokročilí (2)

V kurzu bude probrána druhá polovina učebnice English File Pre-intermediate.

Používáme nejnovější učebnice English File third edition !

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Studentovy znalosti gramatiky se rozšiřují o další výrazové prostředky – jednoduchá podmínková souvětí, modální slovesa k vyjádření pravděpodobnosti a rady, další možnosti použití předpřítomného času, vazba vyjadřující opakované děje v minulosti „used to“, základy trpného rodu, předminulého času a nepřímé řeči.
 • Slovní zásoba
  K základní slovní zásobě se přidávají nová témata  (zvířata, zdraví, biografie, škola, vynálezy) a nové fráze a obraty (frázová slovesa, vazby se slovesem „get“, přídavná jména vyjadřující pocity).
 • Mluvení
  Student dokáže využít široký rejstřík jednoduchého jazyka, aby popsal život svůj i jiných lidí a vyjádřil se jednoduchým způsobem k životnímu stylu a problémům dnešní doby a dokáže se bez větších problémů zapojit do hovoru o tématech, které jsou mu známá.
 • Čtení
  Student se bez větších problémů orientuje v nedlouhých, nekomplikovaných textech z různých oblastí.
 • Poslech
  Student si zvyká na delší mluvené projevy, které neobsahují výhradně nejzákladnější obraty a fráze a které nevycházejí pouze z  komunikace v každodenních situacích, ale za pomocí širší slovní zásoby a různých gramatických prostředků se vyjadřují k určitým tématům.
 • Psaní
  Studentovi nečiní potíže psát jednodušší souvislé texty – dopisy, popisy, vyjádření názoru.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45minut týdně.