Němčina - Jazykový kurz General

Odpolední a večerní kurzy německého jazyka pro širokou veřejnost.

General "1x60"

Výuka je intenzivnější vzhledem
k menšímu počtu studentů ve skupině. 
1 x 60 min týdně, září - červen 
Úroveň: od A1 do C1

Nejžádanější kurzy němčiny:

 

  • důraz kladen na mluvenou stránku německého jazyka, ale i porozumění autentickému textu
  • aplikace nejnovějších metodických poznatků s cílem co nejefektivněji zvládnout cizí jazyk
  • rozdělení do skupin dle úrovně zvládnutí jazyka
  • systematické opakování učiva
  • možnost intenzivních víkendových nebo týdenních soustředění
  • kurzy němčiny pro širokou veřejnost