Jazykové kurzy

Jazyková škola Pygmalion je zaměřena nejen na výuku anglického jazyka. Přestože angličtina zůstává základním kamenem jazykové výuky v Pygmalionu, od roku 1999 se nabídka jazykových kurzů rozšířila i na jiné cizí jazyky.

Jazykové kurzy

Jsou jimi:

Pygmalion se v posledních letech vypracoval mezi nejvýznamnější jazykové a vzdělávací instituce v Moravskoslezském kraji.

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy probíhají v Pygmalionu v průběhu celého kalendářního roku, tedy i o prázdninách. Letní prázdninové kurzy cizích jazyků jsou vítaným doplněním standartní jazykové výuky. Od roku 1999 bylo v Pygmalionu zahájeno roční pomaturitní jazykové studium angličtiny akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studenti, kteří absolvují pomaturitní studium v prvním roce po ukončení střední školy s maturitou, získají statut studenta se všemi sociálními výhodami z toho plynoucími.

Skupinové jazykové kurzy

Přípravné kurzy pro jazykové zkoušky

Dětské jazykové kurzy

Firemní jazykové kurzy

jazykové kurzy pro instituce, podniky a firmy

  • výuka v těchto kurzech probíhá buď u nás ve škole nebo po dohodě u Vás na pracovišti
  • čas a frekvenci si určujete sami
  • možnost standardní nebo intenzivní formy výuky, obchodní angličtina, němčina atd.
  • na požádání zpracujeme studijní plány podle potřeb skupiny
  • možnost kumulativních slev

Individuální jazykový kurz

Individuální jazykový kurz

jeden student, jeden učitel

  • jazykový kurz na míru
  • individuální výuku vyhledávají zvláště ti, kteří chtějí studovat jazyk velmi intenzivně a chtějí si dopřát úspěch po relativně krátké době
  • čas, frekvenci a místo si určíte sami
  • čeští lektoři i rodilí mluvčí
  • možnost intenzivních víkendových nebo týdenních soustředění