Přípravný jazykový kurz pro získání mezinárodního certifikátu CAE (Certificate in Advanced English)

Sylabus výuky ⇒

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání - řada zaměstnavatelů, univerzit a vlád oficiálně uznávají certifikát CAE jako kvalifikaci "velmi pokročilý v angličtině"
 • pro ty, kteří potřebují certifikát ke studiu - CAE certifikát vám otevírá cestu k dalšímu vyššímu vzdělání a k nabytí certifikátu CPE
 • pro ty, kteří plánují studium na univerzitě v Anglii – CAE splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Spojeném království
 • pro ty, kteří chtějí vykonat danou zkoušku jen jednou - certifikát CAE je platný po celý život

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

 • Při hodinové dotaci 4x45 týdně vás budou naši lektoři (český i rodilý lektor) cíleně připravovat na úspěšné složení Cambridgeské zkoušky CAE.
 • Od října do vánoc si sjednotíte vaše znalosti a vědomosti s pomocí učebnice CAE Result a po vánocích budou do výuky zakomponovány autentické testy z minulých let. Zhruba měsíc před registrací na zkoušku budete mít možnost vyzkoušet si kompletní MOCK test (tzn. test na nečisto), kdy se pak dozvíte své reálné výsledky a budete mít možnost svou registraci prodiskutovat s lektorem.

PROČ PRÁVĚ S PYGMALIONEM?

 • Je pro nás velmi důležité, abyste byli na zkoušky opravdu dostatečně připraveni, proto vám nabízíme šanci využít některého z našich lektorů, kteří jsou oprávněnými zkoušejícími cambridgeských zkoušek a profesionálně si vyzkoušet i ústní část zkoušky.
 • Další výhodou přípravy na CAE u nás je fakt, že jsme partnerskou organizací Cambridge Exams Centre, což umožňuje organizovat zkoušky pro naše studenty přímo v budově naší jazykové školy (Ostrava, Český Těšín, Třinec) Pro naše studenty jsme vyjednali nejlevnější poplatky ke cambridgeským zkouškám v kraji.

CO BUDU UMĚT PO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU CAE?

Podle Evropského referenčního rámce je zkouška CAE zařazena na úroveň C1, to znamená, že po jejím absolvování byste měli zvládat následující:

C1 úroveň pokročilá

 • Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam.
 • Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov.
 • Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely.
 • Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

Z ČEHO SE ZKOUŠKA CAE SKLÁDÁ?

 • čtení (1 hodina a 15 minut)
 • psaní (2 hodiny)
 • užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)
 • poslech (asi 45 minut)
 • rozhovor (15 minut)

KDY?

2 x týdně/ 2x45 min.

říjen - květen