Přípravný jazykový kurz pro získání mezinárodního certifikátu PET (Preliminary English Test)

Sylabus výuky ⇒

Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného referenčního rámce.

 • zkouška PET představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE
 • studium by mělo vybavit studenta jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí
 • doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry
 • PET je uznávana velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě
 • předpokladem dosažení této úrovně je cca 380 hodin studia
 • certifikát PET je platný po celý život

ČÁSTI ZKOUŠEK:

 1. čtení psaní (1 hodina a 30 minut)
 2. poslech (asi 40 minut)
 3. rozhovor (10 až 12 minut pro dvojici kandidátů)

DOPORUČENÁ LITERATURA:

 1. PET Practice Tests
 2. Essential Grammar in Use / Intermediate Grammar in Use
 3. English Vocabulary in Use (pre-intermediate / intermediate)
 4. International Express (pre-intermediate / intermediate)
 5. New Headway (pre-intermediate / intermediate)

2 x týdně/ 2x45 min.
říjen - květen
Úroveň: B1