Přípravný kurz pro získání mezinárodního certifikátu IELTS

Přípravný kurz pro získání mezinárodního certifikátů ILEC

IELTS (International English Language Testing System) je uznávána většinou univerzit ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. Zkoušku IELTS skládají kandidáti, kteří chtějí studovat nebo pracovat v zahraničí a potřebují doložit své jazykové znalosti univerzitě nebo jiné instituci.

Zkouška se podobně jako Cambridge Exams skládá z částí Speaking, Writing, Reading a Listening (tedy čtyř základních Skills, část Use of English zkouška neobsahuje).

Hodnocení uchazeč obdrží na škále od 1 do 9 bodů, přičemž každá vzdělávací instituce nebo potenciální zaměstnavatel, konzulát apod. si sám stanoví, kolik bodů vyžaduje.

IELTS je k dispozici ve dvou modulech: akademickém a všeobecně vzdělávacím

Akademický modul je vhodný pro kandidáty, kteří se chystají studovat na univerzitě v zahraničí. (uchazeč si vybere univerzitu a ta jej informuje, kolika bodů musí dosáhnout, je-li to např. 7,5, jedná se o jazykovou úroveň odpovídající C1, tedy zkoušce CAE, pakliže student zkoušku CAE již v minulosti skládal, je i přesto nucen uspět u IELTS)

Všeobecně vzdělávací modul je vhodný pro studenty, kteří si přejí dokončit středoškolské vzdělání v anglicky mluvící zemi, a dále pro kandidáty, kteří se chystají pracovat nebo se školit v zahraničí, případně pro imigrační potřeby (pokud máte zájem přestěhovat se do Austrálie, Kanady a na Nový Zéland, je nutno složit všeobecně vzdělávací modul zkoušky IELTS).