Přípravný jazykový kurz pro získání mezinárodního certifikátu FCE

Sylabus výuky ⇒

  • zkouška FCE je mezinárodně uznávaná zkouška zejména v oblasti obchodu a průmyslu
  • je nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek
  • je to zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, vyžadující značné jazykové znalosti
  • kurz vedou odborníci na uvedený typ zkoušek (český a zahraniční lektor)
  • předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 - 600 hodin studia

PRO KOHO JE KURZ URČEN ?

 
 
 
  • pro ty, kteří potřebují certifikát pro zaměstnání - zkouška FCE je mezinárodně uznávaná zkouška zejména v oblasti obchodu a průmyslu a řada zaměstnavatelů, univerzit a vlád oficiálně uznávají certifikát FCE jako kvalifikaci "více pokročilý v angličtině"

  • pro ty, kteří potřebují certifikát ke studiu - FCE certifikát vám otevírá cestu k dalšímu vyššímu vzdělání - k nabytí certifikátu CAE a CPE

  • pro ty, kteří chtějí vykonat danou zkoušku jen jednou - certifikát FCE je platný po celý život

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

Při hodinové dotaci 4x45 týdně vás budou naši lektoři (český i rodilý lektor) cíleně připravovat na úspěšné složení cambridské zkoušky FCE.
Od října do vánoc si sjednotíte vaše znalosti a vědomosti s pomocí učebnice FCE Result a po vánocích budou do výuky zakomponovány autentické testy z minulých let. Zhruba měsíc před registrací na zkoušku budete mít možnost vyzkoušet si kompletní MOCK test (tzn. test na nečisto), kdy se pak dozvíte své reálné výsledky a budete mít možnost svou registraci prodiskutovat s lektorem.

PROČ PRÁVĚ S PYGMALIONEM?

Je pro nás velmi důležité, abyste byli na zkoušky opravdu dostatečně připraveni, proto vám nabízíme šanci využít některého z našich lektorů, kteří jsou oprávněnými zkoušejícími cambridgeských zkoušek a profesionálně si vyzkoušet i ústní část zkoušky.
Další výhodou přípravy na FCE u nás je fakt, že jsme partnerskou organizací Cambridge Exams Centre, což umožňuje organizovat zkoušky pro naše studenty přímo v budově naší jazykové školy (Ostrava, Český Těšín, Třinec). Pro naše studenty jsme vyjednali nejlevnější poplatky ke cambridgeským zkouškám v kraji.

Od školního roku 2014/15 již používáme nové učebnice, které reflektují změny ve formátu zkoušky FCE - Cambridge English First Result.

CO BUDU UMĚT PO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU FCE?

Podle Evropského referenčního rámce je zkouška FCE zařazena na úroveň B2, to znamená, že po jejím absolvování byste měli zvládat následující:
B2 úroveň středně pokročilá
Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru.
Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran.
Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Z ČEHO SE ZKOUŠKA FCE SKLÁDÁ?

čtení a užití anglického jazyka (1 hodina a 15 min)
psaní (1 hodina a 20 minut)
poslech (asi 40 minut)
rozhovor (asi 14 minut)

KDY?

2 x týdně/ 2x45 min.

říjen - květen