Přípravný kurz pro získání mezinárodního certifikátů ILEC

Přípravný kurz pro získání mezinárodního certifikátů ILEC

zkouška ILEC-International Legal English Certificate je mezinárodně uznávaná zkouška z právnické angličtiny pro ty, kdo chtějí prokázat svou schopnost komunikovat ústně i písemně s právnickými klienty a odborníky doma i v zahraničí.

Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL Examinations a Translegal - vedoucí Evropské společnosti jazykových odborníků v oblasti práva. Zkouška je uznávána předními právními asociacemi, mezi něž patří například European Company Lawyers Association, European Law Students Association, International Association of Young Lawyers a European Young Bar Association.

Zkouška ILEC odpovídá úrovni B2 (Vantage) a C1 (Effective operational proficiency) Evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška na stupni C1 může sloužit jako doklad jazykové znalosti právnické angličtiny na úrovni potřebné pro práci v mezinárodním prostředí nebo pro studium práv na univerzitách v zahraničí.