Dětské jazykové kurzy

Pygmalionek

jazykové kurzy pro malé děti

Sylabus výuky ⇒

 • ucelená a promyšlená koncepce výuky jazyka pro děti od tří let až do dospělosti
 • výuka jazyka směřuje ke složení Cambridgeských zkoušek pro děti (YLE, KET) a získání mezinárodního certifikátu z angličtiny již ve věku 13 let
 • profesionální lektorský tým
 • kvalitní učební materiály Playtime (vydavatelství Oxford University Press), které získaly mezinárodní ocenění British Council Innovation Awards
 • metodika vycházející z nejnovějších poznatků a výzkumů světových univerzit:
 1. děti při výuce vnímají skutečný a přirozený jazyk, snaží se mu rozumět a reagovat na něj
 2. smyslem výuky není to, aby si děti pouze zapamatovaly skupiny podstatných jmen, ale aby vnímaly jazyk jako celek
 3. kolik toho děti umí říct nebo vyjmenovat, není tím správným měřítkem - důležité je, do jaké míry jazyku rozumí
 4. děti nelze do mluvení nutit, je jim třeba dát ve výuce dostatek příležitostí k tomu, aby samy mluvit chtěly
 

Jazykový kurz Pupil

jazykové kurzy pro mladší školáky 7-12 let

Sylabus výuky ⇒

 • děti jsou připravovány k mezinárodní cambridgeské zkoušce YLE Starters, Movers, Flyers
 • důraz kladen na mluvenou stránku jazyka, ale i porozumění autentickému textu
 • aplikace nejnovějších metodických poznatků s cílem co nejefektivněji zvládnout cizí jazyk
 • rozdělení do skupin dle úrovně zvládnutí jazyka
 • systematické opakování učiva
 • možnost intenzivních víkendových nebo týdenních soustředění
 • jazykové kurzy pro širokou veřejnost
 

Jazykový kurz Teenager

 

jazykové kurzy pro mládež 13 let a více

 • děti jsou připravovány k mezinárodní cambridgeské zkoušce YLE Flyers nebo PET
 • hodiny zaměřeny především na konverzaci a zvládnutí aktivní slovní zásoby a frazeologie
 • kvízy, diskuse, písničky
 • systematické probírání gramatických jevů
 • individuální přístup
 • dílčí testy zaměřené na testování dovedností: mluvení, poslech, čtení a psaní