Sylabus pro PET

Přípravný kurz pro získání mezinárodního certifikátu PET
(PRELIMINARY ENGLISH TEST)

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • doporučujeme ho pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry
 • pro ty, kteří potřebují certifikát pro zaměstnání či pro studium - PET je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě
 • pro ty, kteří chtějí vykonat danou zkoušku jen jednou - certifikát PET je platný po celý život

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

 • Při hodinové dotaci 2x45 týdně vás bude náš lektor cíleně připravovat na úspěšné složení Cambridgeské zkoušky PET.
 • Od října do vánoc si sjednotíte vaše znalosti a vědomosti s pomocí učebnice PET Result a po vánocích budou do výuky zakomponovány autentické testy z minulých let.
 • Zhruba měsíc před registrací na zkoušku budete mít možnost vyzkoušet si kompletní MOCK test (tzn. test na nečisto), kdy se pak dozvíte své reálné výsledky a budete mít možnost svou registraci prodiskutovat s lektorem.

PROČ PRÁVĚ S PYGMALIONEM?

 • Je pro nás velmi důležité, abyste byli na zkoušky opravdu dostatečně připraveni, proto vám nabízíme šanci využít některého z našich lektorů, kteří jsou oprávněnými zkoušejícími cambridgeských zkoušek a profesionálně si vyzkoušet i ústní část zkoušky.
 • Další výhodou přípravy na PET u nás je fakt, že jsme partnerskou organizací Cambridge Exams Centre, což umožňuje organizovat zkoušky pro naše studenty přímo v budově naší jazykové školy (Ostrava, Český Těšín, Třinec). Pro naše studenty jsme vyjednali nejlevnější poplatky ke cambridgeským zkouškám v kraji.

CO BUDU UMĚT PO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU PET?

Podle Evropského referenčního rámce je zkouška PET zařazena na úroveň B1, to znamená, že po jejím absolvování byste měli zvládat následující:

 • B1 úroveň mírně pokročilá
  Student rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem.
 • Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají.
 • Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Z ČEHO SE ZKOUŠKA PET SKLÁDÁ?

 • čtení & psaní (1 hodina a 30 minut)
 • poslech (asi 40 minut)
 • rozhovor (10 až 12 minut pro dvojici kandidátů)

KDY?

 • 2x45 min. týdně
 • říjen - květen

ZA KOLIK?

Cena: 9.790 Kč