Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka

 • Studium je uskutečňováno podle zákona č.267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 20 vyučovacích hodin týdně v dopoledních hodinách (po - pá), od září do června
 • výuka probíhá v moderně vybavených učebnách Jazykového a vzdělávacího centra Pygmalion:
  Jazyková škola Český Těšín
  Jazyková škola Ostrava
  Jazyková škola Třinec

Proč s Pygmalionem?

 • ucelená koncepce výuky kladoucí důraz na komunikaci v anglickém jazyce
 • výuka probíhá v malých skupinách
 • mladý tým vysokoškolsky vzdělaných českých a zahraničních lektorů
 • bezplatný přístup ke knihovně cizojazyčné literatury a multimediálním vzdělávacím programům
 • příprava na mezinárodně uznávané zkoušky PETFCE, CAE, CPE 
 • studentům nabízíme učebnice s 10% slevou
 • pomaturitní studium angličtiny mohou navštěvovat kromě absolventů středních škol také absolventi nematuritních oborů a ročníků, avšak bez nároku na sociální výhody

Cena

20.990 Kč

Součástí ceny pomaturitního studia je nevratné zápisné 1 000 Kč splatné v den podání přihlášky. Výše uvedenou částku je možné rozdělit do 2 popř. 4 splátek.

POZOR!!! Speciální bonusy pro studenty

 • zdarma 5 vzorových testů z minulých let potřebných ke složení cambridgeských zkoušek
 • zdarma administrace + přihlášky ke cambridgeským zkouškám
 • zdarma cambridgeská zkouška "na nečisto" přímo v prostorách Pygmalionu

Kontakt