Jazykový kurz Teenager

pro mládež 13 let a více

Výuka je intenzivnější vzhledem k menšímu počtu studentů ve skupině.

1 x 60 minut týdně, září - červen
Úroveň: od A2 do B1

  • děti jsou připravovány k mezinárodní cambridgeské zkoušce YLE Flyers nebo PET
  • hodiny zaměřeny především na konverzaci a zvládnutí aktivní slovní zásoby
  • aktivní slovní zásoby a frazeologie
  • kvízy, diskuse, písničky
  • systematické probírání gramatických jevů
  • individuální přístup
  • dílčí testy zaměřené na testování dovedností: mluvení, poslech, čtení a psaní

Vyučované jazyky

  • angličtina
  • němčina