Sylabus pro FCE

Přípravný kurz pro získání mezinárodního certifikátu FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH )

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • pro ty, kteří potřebují certifikát pro zaměstnání - zkouška FCE je mezinárodně uznávaná zkouška zejména v oblasti obchodu a průmyslu a řada zaměstnavatelů, univerzit a vlád oficiálně uznávají certifikát FCE jako kvalifikaci "více pokročilý v angličtině"
 • pro ty, kteří potřebují certifikát ke studiu - FCE certifikát vám otevírá cestu k dalšímu vyššímu vzdělání - k nabytí certifikátu CAE a CPE
 • pro ty, kteří chtějí vykonat danou zkoušku jen jednou - certifikát FCE je platný po celý život

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

 • Při hodinové dotaci 4x45 týdně vás budou naši lektoři (český i rodilý lektor) cíleně připravovat na úspěšné složení cambridské zkoušky FCE.
 • Od října do vánoc si sjednotíte vaše znalosti a vědomosti s pomocí učebnice FCE Result a po vánocích budou do výuky zakomponovány autentické testy z minulých let. Zhruba měsíc před registrací na zkoušku budete mít možnost vyzkoušet si kompletní MOCK test (tzn. test na nečisto), kdy se pak dozvíte své reálné výsledky a budete mít možnost svou registraci prodiskutovat s lektorem.

Od školního roku 2014/15 již používáme nové učebnice, které reflektují změny ve formátu zkoušky FCE - Cambridge English First Result.

PROČ PRÁVĚ S PYGMALIONEM?

 • Je pro nás velmi důležité, abyste byli na zkoušky opravdu dostatečně připraveni, proto vám nabízíme šanci využít některého z našich lektorů, kteří jsou oprávněnými zkoušejícími cambridgeských zkoušek a profesionálně si vyzkoušet i ústní část zkoušky.
 • Další výhodou přípravy na FCE u nás je fakt, že jsme partnerskou organizací Cambridge Exams Centre, což umožňuje organizovat zkoušky pro naše studenty přímo v budově naší jazykové školy (Ostrava, Český Těšín, Třinec). Pro naše studenty jsme vyjednali nejlevnější poplatky ke cambridgeským zkouškám v kraji.

CO BUDU UMĚT PO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU FCE?

Podle Evropského referenčního rámce je zkouška FCE zařazena na úroveň B2, to znamená, že po jejím absolvování byste měli zvládat následující:

 • B2 úroveň středně pokročilá
  Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru.
 • Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran.
 • Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Z ČEHO SE ZKOUŠKA FCE SKLÁDÁ?

 • čtení a užití anglického jazyka (1 hodina a 15 min)
 • psaní (1 hodina a 20 minut)
 • poslech (asi 40 minut)
 • rozhovor (asi 14 minut)

KDY?

 • 2 x týdně/ 2x45 min.
 • říjen - květen

ZA KOLIK?

Cena: 9.790 Kč