Reference

English week 2022 PZŠ - Třinec

Názory několika našich žáků, kteří se účastnili týdenního kurzu English week:

 

- Byla to velmi inspirativní zkušenost. Naučila jsem se spoustu nových slovíček, které jsem začala snadněji používat při mluveném projevu a to vše díky velmi zábavným hrám. I was great!!!

- Díky hrám a zajímavým soutěžím všechny slovíčka nám rychleji vcházely do našich hlav. Příjemná atmosféra v kombinaci s výukou jazyka, tak to je velmi dobrý zážitek.

- Bylo to super! Líbilo se mi to velmi, neustále jsme komunikovali v angličtině. Učitelé byli milí a přátelští. Naučili jsme se spoustu nových slov a frází. Byla perfektní zkušenost!


Naše škola byla celkově spokojená s průběhem všech kurzů English week a už teď se těšíme na další ročníky. 

Ing. Agnieszka Kulig
zástupce ředitele školy

English week 2022 PZŠ - Český Těšín

Tydzień z językiem angielskim

W SzP z polskim językiem nauczania przy ulicy Havlíčka część uczniów klas 5 i 8 spędziło ostatnie dni pierwszego półrocza na zabawach i pogawędkach w języku angielskim z rodzimymi mówcami i lektorami spoza szkoły. Było to nie tylko niezwykłe urozmaicenie lekcji obcojęzycznych, ale też okazja do sprawdzenia swych umiejętności językowych w praktyce.

Spontaniczne posługiwanie się językiem obcym podczas gier i zabaw w naturalny sposób usuwa barierę językową. Doświadczeni lektorzy i rodzimi użytkownicy języka angielskiego umiejętnie zachęcali do samodzielnego wypowiadania się, a tym samym zdobywania pewności w posługiwaniu się językiem angielskim. Zaciekawili uczniów interesującym opowiadaniem o życiu w Kanadzie - o szkolnictwie, o sportach. Jednym z najważniejszych efektów nietradycyjnych lekcji jest motywacja uczniów do dalszej nauki języka angielskiego.

Szkoła podstawowa zorganizowała Tydzień z językiem angielskim, czyli Have a chat with a native speaker przy współpracy ze szkołą językową Pygmalion.

Recenzje uczniów:

“To była fajna zabawa. Graliśmy w różne gry i rozmawialiśmy po angielsku.” (Victoria)

“Dyskutowaliśmy na różne tematy. Lektorzy byli bardzo mili. Lekcje były na wysokim poziomie.” (Veronika)

“Podczas gier uczyliśmy się gramatyki oraz konwersacji. Pracowaliśmy w grupie. Był to bardzo fajny i urozmaicony tydzień” (Helenka)

Recenzja dyrektora:

“Cieszy nas zainteresowanie naszych uczniów językiem angielskim oraz wsparcie ich rodziców. Dlatego przy współpracy ze szkołą językową Pygmalion zorganizowaliśmy  Tydzień z językiem angielskim, czyli Have a chat with a native speaker. Lektorzy w bardzo ciekawy sposób prowadzili lekcje, które były dla uczniów zabawą. Rozmawiali z nimi na tematy, które ich interesują. Dla urozmaicenia lekcji wykorzystaliśmy wyposażenie techniczne naszej szkoły oraz barwne i relaksujące pomieszczenie świetlicy szkolnej.

Helena Pękała

pani nauczyciel

Varroc Lighting Systems

S jazykovou školou Pygmalion spolupracujeme od roku 2012, kdy jsme zavedli firemní výuku pro naše zaměstnance. Kurzy každoročně navštěvuje cca 120 TH pracovníků a manažerů z různých oddělení (výzkum a vývoj, kvalita, nástrojárna ad.) Naši zaměstnanci využívají jak skupinových, tak i one-to-one kurzů, českých lektorů i rodilých mluvčích, přičemž většinu tvoří výuka anglického jazyka a cca 10% výuka němčiny.

Těžiště koordinace veškeré výuky spočívá na straně Pygmalionu a, ač je počet našich studentů relativně vysoký, jsme po organizační stránce maximálně spokojeni - spolupráce je bezproblémová, vstřícná a profesionální. Dle zpětných vazeb jsou s úrovní výuky a s přístupem lektorů spokojeni i naši zaměstnanci.

Ve spolupráci budeme velmi rádi pokračovat i v následujících letech.

PhDr. Lucie Němcová

Specialista vzdělávání

Městský úřad Český Těšín

Se společností Pygmalion s.r.o. jsme začali spolupracovat v oblasti jazykového

vzdělávání zaměstnanců v roce 2014. Jazykové kurzy pro zaměstnance MĚÚ Český Těšín

jsme se rozhodli zprostředkovat na základě doporučení a poptávky našich zaměstnanců po

výuce polského jazyka. Kurzy probíhají v pravidelných týdenních intervalech a na základě

zpětných vazeb našich zaměstnanců můžeme potvrdit profesionalitu, korektnost a dobrou

spolupráci se společností Pygmalion s.r.o. Maximálně spokojeni jsme s výběrem 

lektorského týmu, který dokáže zaujmout účastníky svou odborností a osobním přístupem.

Doufáme, že naše spolupráce bude v obdobném duchu pokračovat i v dalším období.

 

Ing. Kateřina Dehnerová

Tajemnice Městského úřadu Český Těšín

 

Walmark

S jazykovou školou Pygmalion s.r.o  spolupracujeme již několik let na výuce španělskéko jazyka. 

V lednu 2015 pro nás jazyková škola v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“ naplánovala 3 měsíční intenzivní kurz obchodní angličtiny pro 4 skupiny  na úrovni A2-C2. S výukou jsme velmi spokojeni. Přístup lektorů je profesionální a splnil veškeré naše představy, které jsme při výběru dodavatele jazykového vzdělávání požadovali. Výuka je zajištěna metodicky i organizačně a jazyková škola Pygmalion nám vyšla vstříc ve všech našich požadavcích při organizaci a plánování kurzu.

Ing. Petra Brožová

HR manažer

KANLUX s.r.o.

Se společností Pygmalion s.r.o. jsme začali spolupracovat v oblasti jazykového vzdělávání zaměstnanců na konci roku 2009. Naše spolupráce byla původně naplánovaná do konce roku 2011, tzn. po celou dobu realizace projektu „Zvyšování adaptability zaměstnanců spol. Kanlux s. r. o. a partnerů pomocí efektivního vzdělávání.“ Projekt byl tehdy spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.

Se společností Pygmalion s.r.o. však spolupracujeme při jazykovém vzdělávání našich zaměstnanců dodnes. Vzdělávání bylo a je realizováno pro širokou škálu našich zaměstnanců. Školení se účastní zaměstnanci obchodních a logistických služeb, finančního i IT oddělení. Zaměstnanci se pravidelně každý týden účastní  2-hodinových kurzů polského a anglického jazyka.

Na základě zpětných vazeb našich zaměstnanců můžeme potvrdit profesionalitu prováděných školení společností   Pygmalion s.r.o. Maximálně spokojeni jsme s výběrem lektorského týmu, který dokáže zaujmout účastníky školení svou odborností a osobním přístupem. Doufáme, že naše spolupráce bude v obdobném duchu pokračovat i v dalším období.

Zbigniew Szymanski

Jednatel, Kanlux s.r.o.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

S jazykovou školou Pygmalion spolupracujeme od roku 2012 v rámci výuky kurzů angličtiny.

Kurzy navštěvuje cca 20 zaměstnanců různých jazykových úrovní (FCE, CAE i CPE). Výuka 

probíhala v minulosti kombinovaně s českými lektory i rodilým mluvčím, v současnosti naše

zaměstnance vyučuje česká lektorka na naše vyžádání.

Spolupráce se školou je na vysoké a profesionální úrovni, organizace vychází vstříc při řešení

forem výuky (malé skupiny sestavené dle našich požadavků) či termínů výuky (ve vybraných

dnech, tak, aby vyhovovala účastníkům kurzu). Velmi oceňujeme flexibilitu a snahu o naši

maximální spokojenost.

Vzhledem k výše uvedenému hodláme služeb Pygmalionu dále i v budoucnu využívat.

 

Ing. Ingrid Majerová, Dr.

Zástupce vedoucího Katedry ekonomie a veřejné správy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

fysiomed CS

S jazykovou školou Pygmalion s.r.o. spolupracujeme od prosince 2012. Výuka angličtiny probíhá

v naší firmě 2 krát týdně v časných ranních hodinách.

S výukou jsme velmi spokojeni. Přístup lektora splňuje veškeré naše představy a požadavky, které

jsme při výběru dodavatele jazykového vzdělávání požadovali. Jazyková výuka je zajištěna metodicky i

organizačně. Jazyková úroveň našich zaměstnanců se znatelně zlepšila.

Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat tak dobře jak doposud.

 

Jiří Foltýn

fysiomed CS

WALMARK a.s.

Se společností Pygmalion, s.r.o., spolupracujeme při výuce cizích jazyků od roku 2005. Realizovali

jsme jak individuální přípravy zaměstnanců, tak skupinovou výuku anglického jazyka pro různé úrovně znalostí zaměstnanců. V současné době organizujeme firemní kurz španělského jazyka.

Úroveň výuky je výborná, Pygmalion disponuje vstřícnými koordinátory výuky a zejména kvalitními

lektory, u nichž oceňujeme i časovou flexibilitu.

Ing. Petra Brožová

HR manažer

 

Behr

S jazykovou školou Pygmalion spolupracujeme již od roku 2007 a to v oblasti firemního jazykového vzdělávání. Kromě klasické skupinové výuky využíváme také individuální jazykové kurzy.'

V současné době pokrývají lektoři této jazykové školy cca 55 vyučovacích hodin měsíčně a to v následujících jazycích: angličtina, němčina, čeština pro cizince, francouzština s rodilým mluvčím. Výuka je poskytována zaměstnancům na úrovních : administrativní pracovník, top manager.

Tieto Czech s.r.o.

S jazykovou školou Pygmalion úspěšně spolupracujeme od roku 2008, kdy jsme v naší společnosti začali organizovat firemní kurzy německého jazyka a ty jsou otevřeny dodnes.

Od září 2010 jsme se rozhodli využít i možnost spolu s Pygmalionem organizovat firemní kurzy anglického jazyka pro větší počet našich zaměstnanců. Mezi skupinové kurzy, které pro nás Pygmalion vyučuje, patří kromě lekcí pro úplné začátečníky také přípravné kurzy pro certifikaci FCE a CAE. V loňském roce pro nás firma připravila i specializované lekce Business English, se kterými bychom opět velmi rádi pokračovali.

Profesionální přístup lektorů ale i koordinátorů výuky a vedení společnosti splňuje veškeré naše představy a požadavky, které jsme při výběru dodavatele jazykového vzdělávání požadovali. V tuto chvíli můžeme doporučit i překladatelské služby Pygmalionu, se kterými jsme spokojeni.

Lenka Kozáková
Human Resource Manager, Employee Development

Koeximpo

Naše společnost již delší dobu spolupracuje s Jazykovou školou Pygmalion, s.r.o. s cílem trvalého zvyšování jazykové vybavenosti našich zaměstnanců. Výuka probíhá hladce, jsme velmi spokojeni s úrovní vyučovacích hodin i s kvalifikovaným přístupem lektorů a rodilých mluvčích.

Barbora Glacová
asistentka

STEELTEC CZ, s.r.o.

Reference na Jazykovou školu Pygmalion – firemní výuku jazykových kurzů

S jazykovou školou Pygmalion spolupracujeme ve věci poskytování firemní jazykové výuky již od roku 2003. Kurzy jsou rozděleny do více skupin podle náročnosti. Na konci každého výukového cyklu, který trvá 10 měsíců, píší všichni účastníci kurzu závěrečný test, kde jsou vyhodnoceny jejich výsledky.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo vybrat takovou jazykovou školu, která nám poskytuje velmi kvalitní lektory, jež zajišťují jazykové vzdělání našich zaměstnanců. Jelikož jsme mezinárodní firma, výuka cizích jazyků je pro nás nutností. Doposud jsou výsledky velmi dobré a pokrok znatelný. Co se organizačních znalostí týče, vše probíhá bezproblémově a profesionálně, veškeré naše požadavky jsou řešeny okamžitě.

S výukou lektorů společnosti Pygmalion jsme velmi spokojeni a můžeme ji všem jen doporučit.

Ing. Rostislav Zabystrzan
Jednatel společnosti

JAP TRADING, s.r.o.

„S Pygmalionem jsme navázali spolupráci koncem roku 2008, kdy jsme se rozhodli zavést pravidelnou výuku cizích jazyků ve společnosti. Zkušenosti máme zejména v oblasti výuky anglického jazyka, a to jak ve skupinových kurzech, tak v kurzech one-to-one s rodilými mluvčími i českými lektory. Přístup ze strany Pygmalionu i jednotlivých lektorů považuji za velice profesionální a na velmi vysoké odborné úrovni. Způsob organizace výuky a vedení jednotlivých kurzů plně odpovídá našim požadavkům, kdy klademe důraz zejména na praktické využití jazyka a oborové zaměření . Já osobně ocenuji zejména časovou flexibilitu lektorů a možnost se přizpůsobit mým časovým možnostem. Nejlepším důkazem naší spokojenosti s poskytovanou jazykovou výukou je fakt, že máme v úmyslu pokračovat ve výuce, a to v minimálně stejném rozsahu jako v minulých letech.“

Mgr. Ivona JANICZKOVÁ
JAP TRADING, s.r.o.

ACword, spol. s r.o.

Naše firma využívá služeb Pygmalionu již řadu let. Naši zaměstanci se zúčastňují skupinových i „one-to-one“ kurzů, jedná se především o výuku anglického a německého jazyka. S úrovní výuky i s přístupem lektorů jsme velmi spokojeni, stejně jako naši zaměstanci. Mimo to naše firma využívá rovněž překladatelských služeb, kde jsme rovněž spokojeni jak s úrovní a rychlosti tak s cenou překladů.“

Děkuji

Michal Kaszper
Jednatel společnosti
ACword, spol. s r.o.

KOMERČNÍ BANKA a.s.

S firmou Pygmalion jsme navázali spolupráci na základě výběrového řízení v roce 1998. Jednalo se o konverzační okruh - anglický jazyk - pro vedení pobočky a další pracovníky, s ukončenou zkouškou II. stupně.

Připravované lekce měly vysokou úroveň, byly obsahem i metodami výuky přístupné všem účastníkům a lektoři je vedli velmi zajímavou formou. Kurz měl velký přínos pro zvýšení odborných znalostí pracovníků banky, a proto hodláme s firmou Pygmalion spolupracovat i v budoucnu.

S pozdravem
Ing. Růžena Týnová,
vedoucí sekce podnikatelé

ZELMER BOHEMIA s.r.o.

Ve školním roce 1998/1999 (říjen 1988 - červen 1999) probíhaly v sídle naší firmy ZELMER BOHEMIA, s. r .o., dva kurzy angličtiny pod vedením Pygmalionu Jazyková škola z Českého Těšína.

Jazykové kurzy navštěvovalo jak vedení firmy, tak střední management. Výuku vedli vysoce kvalifikovaní lektoři, dokonce i rodilá mluvčí Helen Crowhurst.

Chtěli bychom zdůraznit, že výuka angličtiny v Českém Těšíně splňovala naše představy jak po stránce jazykové, tak po stránce vedení a dynamiky vyučovacích hodin. Z toho důvodu chceme s Jazykovým a vzdělávacím centrem Pygmalion pokračovat ve vzájemné spolupráci i v dalším školním roce.

Ing. Lešek Kotula,
jednatel společnosti ZELMER BOHEMIA, s. r. o.

LÁZNĚ DARKOV, a. s.

V říjnu 2006 u nás začaly hodiny ruštiny. Výuka ruštiny probíhá podle našich představ. Lektorka je vstřícná, ochotná a milá, a proto jsou zaměstnanci nad míru spokojeni a výuku si velmi pochvalují.

Jiřina Plhalová, vedoucí personálního oddělení

Pavlína Vaclavíková

Velké poděkování jazykové škole Pygmalion, perfektně mi zorganizovala pobyt a studium v Anglii, včetně dopravy, měla jsem vše krásně zařízeno a nemusela se o noc starat a taky za rychlé vyřízení všech formalit.

Studovat jsem byla i s malým synem, což není typické, díky skvělé přípravě, jsme si studijní pobyt v Torquay krásně užili. Mohu všem jen doporučit :-)

Pavlína Václavíková

Akademie 3. věku pro seniory

Od února 2006 pořádá Pygmalion s. r. o. Jazyková škola v Českém Těšíně Akademii 3. věku pro seniory. Jedním z témat jsou přednášky o zdravém životním stylu. Lektorky jsou lékařští odborníci z lékařského grémia Finclubu a prof. MUDr. Rajko Doleček, Dr. Sc. uznávaná osobnost v léčení obezity. Přednášky jsou o tom, jaký vliv na lidský organismus mají špatné stravovací návyky, stres a jak se varovat před onemocněními civilizačními a chorobami. Přednáška prof. Dolečka byla předevčím zaměřena na obezitu, na to jaký vliv a to nejen estetický má obezita na lidský organizmus, jak upravit stravování a čeho se vyvarovat. MUDr. Lidmila Schneiderová vysvětlila vliv špatné stravy na onemocnění kůže, ortopéd MUDr. Dalibor Ostrý přednášel o osteroporóze, jejím vzniku , léčbě a taky jak se před ní chránit. Dalšími tématy byla orientální medicína a makrobiotika- přednášel MUDr. Petr Blasek. Dozvěděli jsme se, kterými chorobami můžeme onemocnět, pokud se nebudeme zdravě stravovat. Dále byla řeč o stresu a jeho nezanedbatelném vlivu na lidský organismus. Zajímavé bylo i pojednání o tzv. bílých jedech, ve kterých potravinách se nacházejí a které potraviny jsou z tohoto hlediska velmi nebezpečné. Upoutalo nás rovněž téma o diagnostice výživy. Je to nová metoda, která analyzuje skladbu, koncentraci a poměr jednotlivých prvků v lidském tělě. Zkoumaným materiálem jsou vlasy. Z tohoto vyšetření se dozvíme, co bychom měli jíst, kdy jíst, v jakém poměru a množství, jaké látky doplnit a jaké užívat produkty a doplněk stravy. Nejen to, dozvíme se jakými nemocemi můžeme onemocnět a jak se těmto nemocem vyhýbat. Všechna přednášky jsou zajímavé a přínosné. Je jen na nás, zda rady lektorů uplatníme v praxi a uděláme alespoň něco pro své zdraví.

OKD, Doprava, a.s.

S Pygmalionem Jazyková škola Český Těšín, spolupracuje naše firma již druhým rokem. Služeb Pygmalionu využíváme především v kurzech one to one pro managery s místem bydliště v okolí Českého Těšína.

Velmi si ceníme kvalitních a vysoce kvalifikovaných lektorů, které pro naše managery firma Pygmalion® zajišťuje. Činnost Pygmalionu zcela odpovídá našim požadavkům, neboť představuje moderní systém spolupráce se zákazníkem. To považujeme za velmi důležité. Vysoce profesionální způsob zajišťování jazykové výuky oceňují i samotní účastníci svým velmi kladným hodnocením a výsledky, kterých dosahují.

Spolupráce s uvedenou agenturou se nám velmi osvědčila, proto ji můžeme s důvěrou doporučit jiným organizacím.

S pozdravem
Mgr. Ctirad Václavínek,
vedoucí personálního úseku OKD, Doprava, a. s.

RNDr. Valdemar Walach

V listopadu 2006 jsem absolvoval měsiční intenzivní kurz výuky angličtiny v jazykové škole Pygmalion. Týdně jsem měl 33 hodin se dvěma českými lektory a dvěma rodilými mluvčími. S výukou jsem byl velmi spokojen. Úroveň lektorů Pygmalionu je vynikající, úroveň výukových materiálů a systém výuky taktéž. Vedení školy také velmi ochotně vycházelo vstříc mým požadavkům týkajících se nenadálých změn ve výuce.

Celý tento jazykový kurz hodnotím velmi kladně a myslím si, že úroveň mé angličtiny se hodně zlepšila.

Rozhodl jsem se ve výuce angličtiny v Pygmalionu pokračovat.

Po inztenzivním kurzu jsem se rozhodl pro zahraniční jazykový kurz v Oxfordu. Byl jsem tam velmi spokojen. Výuka i lektoři byli na výborné úrovni. Taktéž hostitelská rodina, kde jsem bydlel byla velmi milá a komunikativní. Tuto školu mohu klidně všem doporučit.

RNDr. Valdemar Walach, předseda představentstva, Walmark a. s.

Rekvalifikační kurz Frýdek-Místek

S rekvalifikačním kurzem "Pracovník se zaměřením pro obchod s rozšířenou jazykovou výukou" jsem velmi spokojena. Zcela splnil moje očekávání v dobrém smyslu. Rekvalifikační kurz jsem navštěvovala poprvé a hodnotím ho velmi kladně. Lidé se mohou naučit zajímavé věci a své znalosti můžou prohloubit. Angličtina byla a je pro mě velkým přínosem do budoucího života a zaměstnání. Naučila jsem se věci, které mi chyběly a pochopila jsem věci, které byly pro mne velkým problémem. Celkově jsem velmi spokojena s angličtinou a s obchodními dovednostmi.

Radka Baštiňská, studentka rekvalifikačního kurzu

Mgr. Agata Klusová

V únoru až dubnu 2002 jsem se zúčastnila spolu se svými kolegy z Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně cyklu metodických setkání pro učitele anglického jazyka, organizovaného Pygmalionem Jazyková škola Český Těšín.

Očekávali jsme od tohoto kurzu nové podněty a rady, jak učinit hodiny anglického jazyka zajímavými pro studenty i učitele, jak aktivizovat žáky a jakým způsobem využít výuky ve třídě k řešení každodenních situací. Velkým kladem metodických setkání bylo to, že se na nich neteoretizovalo, ale zkoušely se praktické postupy, které jsme později mohli jako učitelé aplikovat přímo ve třídě. Zvlášť přínosná pro mne byla témata týkající se Evropské unie (jak seznamovat žáky zábavným a tvůrčím způsobem a přitom anglicky s problematikou EU), využití obrázků ve výuce, zacházení s literárními díly v hodinách a mnoho dalších.

Mohu jen konstatovat, že kurz byl velmi kvalitně připraven a reagoval na opravdové potřeby učitelů angličtiny. Uvítala bych další podobná metodická setkání a doufám, že Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion® bude v jejich organizování pokračovat.

Za učitele angličtiny na Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně, kteří se zúčastnili zmíněných metodických setkání, Barbaru Pieczkovou, Halinu Przeczkovou a Henryka Różańského.

Mgr. Agata Klusová
Orlová - Lutyně
Dětmarovická 1065

Andrea Nogová

Letos jsem nastoupila do závěrečného, maturitního ročníku střední školy. Kdo zažil, ví, že mě čeká spousta práce na zvládnutí učiva, a tak jsem si pro pokus o mezinárodně uznávanou zkoušku FCE (First Certificate in English) vybrala již minulý školní rok. Tomu, že onen pokus nakonec skončil úspěchem, vděčím obrovským dílem právě odpovídajícímu přípravnému kurzu, který jsem absolvovala v Pygmalionu Jazyková škola Český Těšín. Můžete mít sebelepší učebnici, ovšem dobrého lektora nenahradí nic. Jazykový kurz probíhal dvakrát týdně, obě hodiny byly prakticky zaměřeny a časem jsme získali opravdu věrnou představu o zkoušce. Úskalím gramatiky nás prováděl český lektor s úctyhodnou znalostí angličtiny (lidově řečeno: ten se fakt vyznal) a hodinami konverzace a slohových úloh nás prováděl přímo rodilý mluvčí, kterého časem vystřídala mluvčí rodilá. Nutno dodati, že podkladem nám byla učebnice vydaná konkrétně k přípravě na FCE. Závěrem vám mohu přípravný kurz ke zkoušce jen doporučit a jsem přesvědčena, že pokud máte základy angličtiny vžité a neošidíte ani pravidelnou domácí přípravu na hodiny, neúspěch k vám cestu nenajde!

Andrea Nogová
studentka

Barbora Čapinská

Když jsem loni v září navštívila Pygmalion Jazyková škola Český Těšín, netušila jsem ani, co FCE vlastně je. A ačkoli jsem k plynulému vyjadřování se anglicky měla daleko (obvykle mi totiž strach před ostudou svazoval jazyk) a pořádně jsme znala jenom gramatiku ( a to se tu tam objevovaly v mých znalostech menší i větší mezery), rozhodla jsem se, že to zkusím a pak, když už jsem za sebou měla vstupní test, uvěřila jsem, žo to zvládnu. Jazykový kurz samotný byl celkem náročný, kromě čtyř hodin týdně strávených v učebně jsme tomu samozřejmě museli věnovat i pár hodin doma. Zvláště psaní esejí pro přípravu k písemné části zkoušky bylo časově náročné. Ovšem na hodiny angličtiny jsem se pokaždé těšila. Naše skupina byla poměrně malá a lektoři, jak čeští tak rodilí mluvčí, byli úžasní. Vyučovávní vždy probíhalo v příjemné atmosféře. Určitě můžu tento jazykový kurz doporučit každému, kdo je snaživý a citžádostivý a chce se v poměrně krátkém čase zdokonalit v angličtině.

Barbora Čapinská
studentka

Kohutová

Tento jazykový kurz se mi líbil, obohatil mě. Rozšířila jsem si zase o něco svou angličtinu a jiné oblasti. Výuka angličtiny některých lektorů byla zajímavější, dokázali velmi dobře zaujmout a měli charisma. Byli pro mě osobnosti. Velmi kladně a na vysoké úrovni hodnotím výuku pana učitele Kukuczky. Bylo to pestré a činorodé. Doporučila bych ho i ostatním nezaměstnaným, je to dobrá zkušenost.

Děkuji Kohutová
Ve Frýdku- Místku dne 29.6.2006

Čeština pro cizince

S kurzem českého jazyka jsem spokojena. Chtěla bych ve studiu pokračovat. Na kurzu panovala příjemná atmosféra. Lektor naší skupiny byl vždy dobře připraven a úroveň kurzu odpovídala možnostem skupiny

Kasia Salomon

Kurz mi umožnil poznat základy českého jazyka, a to jak gramatiku, tak i pravopis a výslovnost. To mi výrazn usnadní komunikaci s českým oddělením mé firmy i s jinými partnery. Myslím, že budu v kurzu pokračovat.

Grzegorz Kłoda