Mimo że Centrum Nauczania Języków Obcych i Przedmiotów Fachowych
Pygmalion było nastawione przede wszystkim na naukę języka
angielskiego, to od 1999 r. oferta kursów językowych została poszerzona
i obejmuje również inne języki obce: niemiecki, hiszpański, francuski,
włoski, rosyjski, polski i czeski dla obcokrajowców..

Certyfikaty i członkostwa

ACERT CAMBRIDGE CENTER CAMBRDIGE ESOL
ČP KOMORA KOMORA ČR