ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na základě nařízení EU 2016/697

o GDPR (General Data Protection Regulation)

 

Instituce: Pygmalion, s.r.o. IČ: 25824147 se sídlem Mánesova 536/27 Český Těšín

Pobočky: Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava

               Staroměstská 534, 739 61 Třinec

 

 1. Pro jaké účely osobní data zpracováváme

Vaše osobní data slouží k uzavření smlouvy, k přímé komunikaci mezi Vámi a jazykovou školou Pygmalion a zejména pak pro organizační účely – rušení, odvolávání lekcí, informace o zkouškách, organizace školního roku a informace nezbytné pro plynulý chod poskytovaných služeb a jazykové výuky. Dále pak k relevantním nabídkám jazykových kurzů, zkoušek a s tím spojených služeb. Data v anonymizované podobě slouží k interní analýze a reportům v rámci vývoje jazykového vzdělávání jazykové školy Pygmalion.

 

 1. Nezbytné osobní údaje, které potřebujeme pro poskytování služeb

 • jméno a příjmení (název obchodní firmy)

 • adresa (sídlo společnosti)

 • IČ (případně DIČ jste-li plátcem DPH)

 • kontaktní údaje (email, telefonní číslo)

 • rok narození dětí a teenagerů (pro vhodné věkové zařazení do kurzů)

 

 1. Smlouva/závazná přihláška se stává právním základem pro správu a zpracování osobních údajů

Smlouvy/závazné přihlášky jsou archivovány po dobu nezbytně nutnou, kterou určují právní předpisy a dále pak dobu 5 let za účelem poskytování relevantních informací týkající se nabídky jazykových služeb a zkoušek jazykové školy Pygmalion.

 

 1. Způsob shromažďování a chránění osobních dat

Data jsou shromažďována na firemním serveru a na online chráněné firemní aplikaci. Správce serveru Pygmalion a online aplikace e-pygmalion ručí za chránění dat a nemožnost úniku informací na základě smlouvy. V obou případech se lze k datům dostat pouze přes šifrované připojení (individuální bezpečnostní osobní heslo).

Data jsou uložena ve formě identifikace subjektu údajů po dobu nezbytně nutnou a dále pak po dobu následujících 5 let za účelem poskytování relevantních informací týkající se nabídky jazykových služeb a zkoušek jazykové školy Pygmalion.

Listinná podoba smluv je uchovávána v uzamykatelné skřínce, přístup k nim mají pouze 2 pověřené osoby. Jiným osobám není přístup k těmto údajům povolen. Kanceláře jsou zajištěny bezpečnostním zařízením.

 1. Předání osobních údajů třetí straně

Předání osobních údajů probíhá v případě neplnění finančních závazků vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje jsou předány právnímu zástupci firmy. Jména a příjmení klientů a studentů společně s nutnými údaji (jazyková úroveň studenta/klienta, délka předchozího studia, zájem a o zaměření kurzu) jsou předány interním a externím lektorům jazykové školy Pygmalion.

 

 1. Uchovávání CV v rámci výběrového řízení

CV zájemců o pracovní pozice v jazykové škole Pygmalion jsou uchovávány pouze po dobu výběrového řízení. Se souhlasem subjektu jsou CV uchovávány po dobu 3 let za účelem možného budoucího oslovení subjektu s nabídkou práce.

 

 1. Práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Obecné nařízení, ostatně tak jako i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů práva, více zde:

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276