Zvyšování kompetencí pedagogů základních škol pro výuku anglického jazyka

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/03.0021
příjemce dotace: Pygmalion,s.r.o.

Přípravný kurz anglického jazyka na zkoušku Cambridge PET a FCE

  • Akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky 1. i 2. stupně základních škol v Moravskoslezském kraji
  • Možnost získání mezinárodního certifikátu Cambridge PET / FCE
  • Kurzovné, veškeré učební materiály, registrační poplatek na zkoušku PET / FCE – vše zdarma
  • Termín zahájení a ukončení kurzu: 10/2011 – 05/2012
  • Počet míst omezen!!
Místo výuky Úroveň Den a čas výuky Obsazenost
Třinec FCE čt; 16,00-18,15   11 osob 
Třinec PET po; 16,00-18,15  14 osob
Český Těšín FCE po; 15,00-17,15   15 osob 
Ostrava FCE út; 17,00 -19,15   9 osob 
Ostrava FCE  čt; 16,45- 19,00  12 osob
Ostrava PET  st; 15,15 - 17,30   11 osob 

Cíle projektu:

Projekt je navázán na cíl oblast podpory zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a to ve smyslu cíleného vytvoření dvou  vzdělávacích programů (dále jen VP) výuky pro 72 pedagogů z 241 základních škol v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) pro rozšířenou výuku anglického jazyka s možností složení cambridgeských zkoušek a následného získání certifikátu PET a FCE. Tento projekt posílí kompetence cílové skupiny pro jejich další výuku v základních školách v MSK. Potřebnost projektu vyvěrá z dotazníkové analýzy mezi pedagogy v MSK a potřeb kraje (strategické dokumenty Krajského úřadu MSK) rozvedených v Analýze potřebnosti projektu. V rámci přípravné fáze projektu budou tyto VP akreditovány na MŠMT ČR coby vzdělávací program. Po udělení akreditace budou VP pilotně vyzkoušeny v 6 pilotních bězích výuky (dále jen PBV) a to v prostorech sídla žadatele v Třinci, Ostravě a Českém Těšíně.

Klíčové aktivity:

Metodická podpora výuky cizích jazyků, vč. konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů.
Hlavní aktivitou projektu je realizace přípravných kurzů anglického jazyka na mezinárodní zkoušku Cambridge PET a FCE.  V každém ze tří měst (Ostrava, Český Těšín, Třinec) se uskuteční 2 PBV (jeden jako příprava na PET certifikát a druhý jako příprava na FCE certifikát). Každého z PBV se účastní 12 pedagogů ZŠ, kteří ve svých základních školách učí či budou v budoucnu učit anglický jazyk. Každý z PBV bude organizován přesně dle Specifikace DVPP nového programu, tzn. 3x45 minut/ týden.

Podrobnější informace včetně přihlášky získáte na tel. č. 558 325 605, mob. č. 777 193 366 nebo na e-mailu: trinec@pygmalion.cz, www.pygmalion.cz

Registrace na Cambridgeské zkoušky

Na letní termín Cambridgeských zkoušek je registrováno celkem 67 pedagogických pracovníků. Z tohoto počtu je registrováno u Cambridge centra 27 kandidátů na zkoušku Cambridge PET a 40 kandidátů na zkoušku Cambridge FCE. Zkoušky se budou konat v těchto termínech:

Pro Třinec a Český Těšín

v Pygmalionu Český Těšín, Mánesova 27:

PET 1.6.2012 ústní i písemná část
FCE 5.6.2012 ústní část
12.6.2012 písemná část

Pro Ostravu:

PET26.5.2012 ústní část Pygmalion Ostrava, Purkyňova 787/9
1.6.2012 písemná část Hotel Park Inn Ostrava

FCE 2.6.2012 ústní část Pygmalion Ostrava, Purkyňova 787/6
9.6.2012 písemná část Hotel Park Inn Ostrava

Všem registrovaným kandidátům přejeme hodně zdaru!