Projekt: „Vzdělávací a poradenské centrum Pygmalion“

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKT: VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PYGMALION

reg. č. CZ.1.07/3.2.07/03.0091
příjemce dotace: Pygmalion,s.r.o.

Představení projektu
Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion již třináctým rokem poskytuje jazykové vzdělávání na území Moravskoslezského kraje v nejširším spektru cílových skupin klientů. Projekt vzdělávacího a poradenského centra je svým zaměřením určen výhradně na vzdělávání lektorů cizích jazyků, kterým poskytuje komplexní přehled a ucelené informace z oblasti výuky jazyků pro jejich další vzdělávání. Projekt je tak reakcí na poptávku samotných lektorů, jimž v roztříštěné nabídce několika institucí schází možnosti prohloubení jazykových a pedagogických znalostí v dostatečném rozsahu a za přístupnějších finančních podmínek. Po celou dobu trvání projektu plánujeme proškolit 72 lektorů dalšího vzdělávání.
Spolupráce a oficiální partnerství jazykové školy Pygmalion s Cambridge centrem přináší mnoho možností na poli rozvoje jazykového vzdělávání. Jsme rovněž členem prestižní Asociace certifikovaných jazykových škol, kde musíme splňovat přísná kritéria členství zejména týkajících se vzdělání a kvalifikace lektorů.

Cílová skupina
Cílovou skupinu projektu tvoří lektoři cizích jazyků působících v oblasti dalšího vzdělávání (lektoři školy, lektoři jiných organizací včetně lektorů OSVČ). Účast v programech nabízíme přednostně interním zaměstnancům školy, kteří nejsou držiteli mezinárodně uznávaného cambridgeského certifikátu, dále lektorům asociačních škol ACERT působícím v Moravskoslezském kraji. Lektor asociačních škol ACERT je definován na základě standardů Asociace ACERT.

Cíle projektu
V rámci projektu umožňujeme lektorům získávat pravidelné informace z University of Cambridge, zajišťujeme vybavení knihovny center aktuálními publikacemi z oblasti jazykového vzdělávání a metodiky výuky cizích jazyků. Rovněž realizujeme dva workshopy na téma jazykového vzdělávání. Účastí na několika vzdělávacích programech jsme schopni lektorům nabídnout zvýšení jejich odborné kvalifikace, zaměřujeme se zejména na vzdělávání vedoucí k získání mezinárodního cambridgeského certifikátu CAE, CPE, tedy na vzdělávání na jazykové úrovni C1, C2, dále na jazykové vzdělávání z oblasti byznys: BEC Higher, BEC Vantage. Realizací kurzu CELTA, který je zaměřen na metodiku výuky cizích jazyků, zpřístupníme lektorům jeho dosažení. CELTA je velice finančně náročný kurz a doposud bylo možné navštěvovat jej pouze v Brně.
Za kvalitního lektora je považován lektor, který absolvuje vysokou školu v daném oboru nebo lektor, který získal jazykový certifikát min. na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V současné době lektoři, kteří tuto podmínku splňují, jsou považováni za kvalifikovaného lektora, přičemž z praxe víme, že i v oblasti jazykového vzdělávání je nutné pravidelně prohlubovat své znalosti. Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion toto vzdělání lektorům umožní. Všechny námi nabízené vzdělávací aktivity zvýší šanci na kvalitní uplatnění na trhu práce.

Doposud realizované kurzy a vzdělávací akce v rámci tohoto projektu
Ve uběhlém školním roce 2012/2013 proběhly v rámci tohoto projektu celkem 3 přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám:

  • Přípravný kurz k CPE v Pygmalionu v Ostravě – 17 podpořených osob
  • Přípravný kurz k CAE v Pygmalionu v Ostravě – 12 podpořených osob
  • Přípravný kurz k CAE v Pygmalionu v Českém Těšíně – 14 podpořených osob

Doposud bylo podpořeno celkem 43 osob. Úspěšně podpořených osob bylo celkem 26.
Rovněž jsme zrealizovali metodický seminář k využití ICT techniky. Uskutečnil se i workshop zaměřený na problematiku dalšího vzdělávání lektorů anglického jazyka, získání mezinárodně uznávaných certifikátů, novinky v oblasti vzdělávání apod.
Workshop vedli zaměstnanci Cambridge centra.
V srpnu 2013 proběhl metodický kurz CELTA, jehož výsledkem je 11 úspěšných držitelů tohoto certifikátu – členů lektorského týmu Pygmalionu.

Ve školním roce 2013/2014 proběhly v rámci tohoto projektu následující kurzy:

  • Přípravný kurz k BEC Vantage v Pygmalionu v Ostravě - 9 podpořených osob
  • Přípravný kurz k CPE v Pygmalionu v Ostravě - 16 podpořených osob
  • Přípravný kurz k CPE v Pygmalionu v Českém Těšíně - 11 podpořených osob

Celkem za školní rok 2013/2014 se jedná o 36 podpořených osob. Úspěšně podpořených osob za toto období je doposud 28.

Jelikož přetrvával vysoký zájem cílové skupiny o další přípravné kurzy, rozhodli jsme se v rámci tohoto projektu uskutečnit ve školním roce 2014/2015 přípravný kurz ke zkoušce BEC Higher. Tento kurz probíhá následovně:

  • Přípravný kurz k BEC Higher v Pygmalionu v Ostravě - 11 podpořených osob
  • Přípravný kurz k BEC Higher v Pygmalionu v Českém Těšíně - 11 podpořených osobZa školní rok 2014/2015 se jedná o 22 podpořených osob, kteří absolvovali zkoušku BEC Higher v dubnu letošního roku. Počet úspěšně podpořených osob je 22.


Za celou dobu projektu (2012-2015) jsme cílové skupině nabídli a úspěšně realizovali následující kurzy:
• 2x přípravný kurz ke cambridgeské zkoušce Cambridge English Advanced (CAE)
• 3x přípravný kurz ke cambridgeské zkoušce Cambridge English Proficiency (CPE)
• 1x přípravný kurz ke cambridgeské zkoušce BEC Vantage
• 2x přípravný kurz ke cambridgeské zkoušce BEC Higher
• 1x metodický kurz CELTA


Celkem jsme proškolili následující počet osob:
• 112 podpořených osob
• 87 úspěšně podpořených osob