MEJA

  • od září roku 2006 se Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion podílí na vzdělávacím programu MEJA.
  • tento program je určen pro kvalifikované učitele bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků (zejména tedy jazyka anglického), kteří příslušný jazyk učí nebo budou učit na 1. stupni ZŠ, a také pro učitele MŠ a ZUŠ.
  • obsahem kurzu, který probíhá od září 2006 do května 2007, je jednak jazyková část a dále dvě části metodické: základní metodika a výběrová metodika.
  • studium je prezenční a probíhá jednou týdně v rozsahu 4x45 min.
  • po úspěšném absolvování celého kurzu obdrží účastník osvědčení od NIVD (Národní institut pro další vzdělávání) o dosažené jazykové úrovni a osvojení metodiky výuky cizího jazyka mladších žáků s doložkou o dílčí kvalifikaci k výuce jazyka.