"BRÁNA" - Motivace při hledání práce

Závěrečná zpráva

V rámci projektu jsme organizovali 6 dlouhodobých kurzů, v rámci kterých studenti z cílových skupin získali znalosti a dovednosti ze čtyř dostupných modulů - obchodní dovednosti, právní minimum, obsluha počítačů a angličtina. Kurzy jsme otevírali v Třinci, Českém Těšíně, Ostravě a Frýdku-Místku. Uchazeči přicházeli z Úřadu práce, ale také díky publicitě v médiích a letákům na veřejných místech.

Výběr studentů do kurzů probíhal ve spolupráci s úřady práce (prezentace) a přímým oslovením zájemců z veřejnosti (letáky v knihovnách, na úřadech, ve školkách,…). Obojí mělo své opodstatnění. Ke konci projektu se projevil znatelný pokles počtu lidí vyslaných úřady práce, vhodných uchazečů bylo mnohem méně než na začátku projektu.

Teoretická část probíhala prezenčním denním studiem. Vzhledem k náročnosti učiva to pro účastníky nebylo jednoduché, ovšem rozsáhlost kurzu to vyžadovala. Celý kurz trval vždy 3,5 měsíce. Jednotlivé moduly byly řazeny průběžně, doplňovaly se, což bylo pro zvládnutí učiva přínosem. Náplň byla dynamická a zajímavá, jednotlivá témata se střídala. Na závěr jednotlivých modulů skládali účastníci testy.

Po ukončení teoretické výuky nastoupili účastníci na praxe do firem. Na zajištění praxí pracovala jedna osoba, která měla přehled o volných pracovních místech v regionu a byla ve spojení s majiteli a vedením firem. Zároveň tato osoba měla ve své náplni výuku v rámci motivačního týdne. Podstatná výhoda - znala jednotlivé účastníky a dokázala odhadnout, jaká profese je pro uchazeče vhodná. Tato osoba také řešila případné problémy na praxích - nevhodnost praxe, nedodržení podmínek daných smlouvou,… Problémy se řešily operativně, prakticky okamžitě poté, co jsme se o nich dozvěděli. Praxe jsme monitorovali osobní návštěvou a také telefonicky.

Předání certifikátů na konci projektu bylo pojato slavnostně. Účastníci na setkání dostali certifikáty a dárkové předměty s logem ESF. Vzhledem k délce kurzu mezi nimi vznikaly i osobní vazby, v několika případech navázali přátelství na celý život. Proto i předávání certifikátů pro ně znamenalo významnou událost.

Po celou dobu kurzu jsme byli účastníkům k dispozici. Mohli volat v případě jakýchkoliv nejasností, ptát se, mohli žádat o pomoc. Přistupovali jsme k nim jako ke klientům, podali jsme pomocnou ruku. Zvláště pro dlouhodobě nezaměstnané to byl nový poznatek a zážitek. Lidé, kteří do našeho kurzu nastoupili, byli skleslí a nevěřili sobě ani druhým lidem. Na konci kurzu odcházeli usměvaví, přátelsky naladění a motivovaní. Mnohým z nich se zvedlo sebevědomí. Setkání s těmi, co znají svou hodnotu, bylo velmi příjemné.

Dosažené cíle:

 • byla vytvořena 4 pracovní místa
 • do vzdělávání jsme zapojili celkem 94 osob ze skupin ohrožených nezaměstnaností
 • většina účastníků si brzy po ukončení kurzu nebo i během kurzu našla zaměstnání
 • vzdělání v oblasti angličtiny, obchodních dovedností, právního minima a obsluhy počítačů
 • absolvování měsíční praxe u potenciálního zaměstnavatele

Z pohledu realizátora bylo tím nejvyšším cílem poskytnout studentům takové vzdělání, aby byli schopni si najít práci. Tento cíl se nám podařilo naplnit, většina frekventantů si ještě během kurzu nebo krátce po ukončení kurz práci našla a se svým osobním rozvojem jsou spokojeni.

Cílem z projektové žádosti bylo najít zaměstnání min. pro 70 % úspěšných účastníků. Úspěšným účastníkem myslíme takového absolventa kurzu, který prošel všemi moduly vzdělávání včetně závěrečných zkoušek i praxí, tedy získal osvědčení. Tento cíl jsme splnili.

V jednom případě jsme vystavili certifikát i v tom případě, že neabsolvovala praxi. Byla na mateřské dovolené a neabsolvovat praxi bylo její rozhodnutí, které zřejmě korespondovalo s její osobní situací.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem partnerům, lektorům za zodpovědný přístup k celému projektu a za pomoc při realizaci a splnění vytyčených cílů. Také bychom chtěli poděkovat účastníkům kurzů za pozitivní přístup a příjemnou a přátelskou atmosféru na kurzu.

Držíme palce všem, aby si našli dobrou práci a hlavně, aby se jim tuto práci podařilo dlouhodobě udržet.

Těšíme se na setkání při nějaké další společné akci.

Kateřina Němcová< - manažerka projektu

Informace o projektu.

Pro koho je projekt určen:

 • osoby pečující o dítě do 15 let věku
 • osoby po mateřské a rodičovské dovolené
 • osoby do 25 let věku
 • absolvent VŠ
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby nad 50 let věku
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané

Pro více informací klikněte zde.

Reference

Vážená paní ředitelko,

je to již pár dní, co jsme se potkaly, ale pamatuji a píši, abych ocenila Vaši práci.

Ano, rekvalifikační kurz, který jsem absolvovala ve Vaší škole koncem minulého roku, mi dal mnoho. V prvé řadě mi poskytl zázemí na tři měsíce pro hledání práce, když jsem v té době byla již téměř rok nezaměstnaná. Dále pocit sounáležitosti s těmi, kdo v té době byli na tom podobně jako já. Na kurzu se sešli velice zajímaví lidé. Každý z nás je originál a přesto jsme vytvořili na ty tři měsíce docela slušný kolektiv. Byla jsem tam nejstarší, ale duchem ještě stále přítomná, otevřená novým zkušenostem a ochotna se učit, což někteří z nás bohužel neměli tak docela v plánu...

V angličtině, na kterou byl kurz zaměřen, jsem byla s přehledem nejlepší, protože jsme se nakonec ustanovili jako úplní začátečníci, a to pro mne znamenalo vrátit se téměř do prehistorie. Nicméně kurz mi pomohl trochu „usadit" moji celoživotně zanedbávanou gramatiku a přenesl mě tak do slušné úrovně pre-intermediate, kde jsem volně navázala na předhozí zkušenosti a s velice dobrými výsledky ukončila ročník v kurzu s rodilým mluvčím, který organizuje pro nás zaměstnavatel. Děkuji tímto našim lektorkám, které byly milé a vstřícné a v tak neuspořádané skupině dokázaly zaujmout každého, kdo se chtěl učit. Lahůdkou a velikým přínosem pro můj život byla zkušenost s paní Dankou Grundovou. Opravdu je to nádherná žena a výborný školitel. Někdy jsme zřejmě působili jako těžká skupina, ale společnými silami se nám podařilo vše dobře zvládnout. Z této části kurzu budu čerpat ještě dlouho a dlouho budu vzpomínat na nádherně strávený čas v kolektivu lidí, kteří nemají nic jiného na práci, než se učit... jako zamlada.

Kurz PC byl vedený rychle a přehledně. Vzhledem k mým zkušenostem se mi podařilo usadit si některé informace a prohloubit se tam, kde jsem měla rezervy. Práce s PC je i tak celoživotní zápas s neživou hmotou a je dobře, že jsme se mohli v kurzu i této problematice věnovat.

To, že mám práci, je samozřejmě výsledkem mé celoživotní zkušenosti, přístupu k věci a hlavně spolupráce mých přátel, kteří mě doporučili a vyšlo to. Nicméně školení, kterým jsme prošli, mi pomohlo zdokonalit můj styl, vytáhnout trumfy a nebát se představit se v co nejlepším světle svému budoucímu zaměstnavateli.

Když to shrnu, v podstatě jsem se v kurzu nenaučila ani nedozvěděla nic převratně nového, ale spíše jsem si potvrdila, uspořádala a prohloubila mnohé životní zkušenosti a to pokládám v mé tehdejší situaci za velký přínos.

Dovolte mi tedy, abych Vaši organizaci touto formou poděkovala za vklad do mého života v době, kdy mi opravdu nebylo lehko a potřebovala jsem podat pomocnou ruku.

Velice si vážím Vaši práce.

Srdečně Ing. Alexandra Zdražilová

Ostrava, 3.7.2008

Fotografie z rekvalifikačního kurzu

Tiskové zprávy

Głos łudu, 3. 6. 2008
"Brama – motywacja do poszukiwania pracy”

to nazwa finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu, który przez ostatnie dwa lata realizowało czeskocieszyńskie Centrum Nauczania Języków Obcych i Przedmiotów Fachowych „Pygmalion”. W ramach projektu „Pygmalion” zorganizował sześć kursów rekwalifikacyjnych dla osób poszukujących pracy. Odbywały się one w Cz. Cieszynie, Trzyńcu, Frydku-Mistku i Ostrawie.

HORIZONT, 27. 5. 2008
"Brána mi změnila život, říká žena"
Český Těšín -
Jana Baronová z Tošanovicmá šestiletá dvojčata. Na úřadu práce byla registrována dva roky a nabízeli ji pouze zaměstnání na odpoledních nebo nočních směnách.

Frýdeckomístecký a třinecký deník, 16. 5. 2008
"Brána pomohla najít zaměstnání"

Frýdek-Místek – Účastníci pátého rekvalifikačního kurzu Brána, kteří se od konce ledna vzdělávali v prostorách Vyšší odborné školy Goodwill ve Frýdku-Místku, se v pátek sešli naposledy.

HUTNÍK, 2. 4. 2007
"Brána otevřela dveře nezaměstnaným"

Český Těšín - Přes padesát lidí z regionu si dosud našlo práci díky vzdělávacímu projektu Brána - motivace při hledání práce. Jeho hlavním cílem je pomoci lidem, kteří hledají práci a nebojí se pro to něco udělat. Projekt od roku 2006 realizuje českotěšínské Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion. 

HORIZONT, 2. 1. 2007 

"BRÁNA" - Šance pro ty, kteří hledají práci, ale nejen ...

"Brána" - Motivace při hledání práce je projekt, na který se podařilo českotěšínskému jazykovému a vzdělávacímu centru Pygmalion získat dotaci z Evropské unie na pořádání rekvalifikačních kurzů.