„Odborné vzdělávání v Pygmalionu“ Výzva č. 57.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy, pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti odborných učeben jazykové školy Pygmalion sloužících pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Jedná se o drobné stavební úpravy učebních prostor a zahrady. Cílem projektu je modernizace odborných učeben jazykové školy Pygmalion za účelem zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.