Projekty EU

Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion se ve spolupráci s příslušnými státními institucemi již několik let podílí na projektech financovaných z fondů Evropské Unie. Díky této záslužné činnosti Pygmalionu mají občané v regionu možnost získat odborné a jazykové vzdělávání zcela zdarma a posílit tak své kompetence na trhu práce. Detailní informace k aktuálním projektům viz níže: