My Summer at Pygmalion 2013


Léto 2013 bylo v Pygmalionu rušnější než obvykle, nejen díky metodickému kurzu Celta, ale i příměstskému táboru pro děti. Zatímco v minulých letech jsme připravovali pouze dopolední program, tento tábor probíhal celodenně od 7 hodin rána až do 17 hodin odpoledne. Dětí bylo celkem 10.
Program byl zpracován několika lektory, metodikem a skvěle nám pomáhaly dvě brigádnice, naše studentky pomaturitního studia, které byly zapojeny do výuky dětí i během školního roku. Každý den tábora měl své téma, např. Picnic, Land Art apod. Dopoledne se děti více věnovaly angličtině, odpoledne vyrážely ven k vodě, do parku, na Piastovskou věž i k těšínské kašně. Všichni se dobře bavili, počasí se vskutku vydařilo a jediným přáním dětí bylo, aby tábor trval déle. Nejvíce si žáčci užili různé soutěže, hry, maškarní průvod a taky malování na plátno a vytváření amuletů u vody. Aby děti byly co nejvíce venku, měli jsme pro ně připraveny stoly a slunečníky na naší školní zahradě. Když bylo hodně horko (a že bylo), byl pro ně připraven malý bazének. Dětem jsme zajistili celodenní pitný režim a obědy, na které chodily do restaurace.
Byly to opravdu fajn dva týdny, a chci proto moc poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli, protože vidět děti, které se těší na další den u nás v Pygmalionu, byla ta nejlepší pochvala ze všech! I v létě 2014 budeme příměstský tábor organizovat. Již nyní se na něj těšíme a zveme všechny zájemce!

Mgr. Romana Ćmielová
ředitelka