ODBORNÁ ANGLIČTINA PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Kurz je určen pracovníkům ve zdravotnictví, čili lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům

  • odborná terminologie ve zdravotnictví (25vh)
  • nácvik komunikace s pacienty a kolegy zdravotníky (40vh)
  • Jednotlivé lekce se zaměří na budování a rozšiřování slovní zásoby prostřednictvím četby a analýzy relevantních textů.
  • Zvláštní důraz bude kladen na nácvik správné výslovnosti jednotlivých slov, slovních spojení a vět a s tím spojeným procvičováním specifického rytmu a intonace anglické promluvy.
  • Díky rozšíření slovní zásoby a celkovému zlepšení komunikačních kompetencí bude absolvent lépe rozumět mluvenýma psaným projevům v anglickém jazyce a bude připraven na potenciální situace, ve kterých je nutno anglický jazyk používat v rámci výkonu zaměstnání: při komunikaci se zahraničními pacienty nebo kolegy na konferencích apod. Účastníci kurzu obdrží ucelenou standardizovanou učebnici obsahující autentické texty z odborného lékařského prostředí.

 

• počet vyučovacích hodin 65

• termíny výuky budou přizpůsobeny požadavkům účastníků

• rozdělení do skupin dle příslušné jazykové úrovně, minimální jazyková úroveň A2 (mírně pokročilá)

 

www.pygmalion.cz