Úroveň A 1 + a A 2

falešní začátečníci  a mírně pokročilí

V kurzu bude probrána látka z lekcí 11 - 20 učebnice Hurra po polsku 1.

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student si připomene a znovu procvičí minulý čas a 1., 2.,4., a 7. pád podstatných a přídavných jmen, nově se student naučí používat přídavná jména a příslovce, podstatná jména vzniklá od sloves, cizí slova v polštině, 3. pád čísla jednotného
 • Slovní zásoba
  Student si zopakuje a rozšíří slovní zásobu týkající se rodinného života, zaměstnání, běžného dne, volného času, jídla, nakupování a cestování. Nově se seznámí se slovní zásobou týkající se telefonování, objektů ve městě a na světě, letiště, hotelu, nádraží, cestovní kanceláře, pronájmu bytu, částí těla a nemocí, sportu, svátků a tradic
 • Mluvení
  Student zvládne konverzaci o známých a běžných skutečnostech – seznámení se, rozhovor v hotelu, v obchodě, v restauraci.
 • Čtení
  Student rozumí jednoduchým textům popisující běžný život lidí v různých zemích i jednoduchému vyprávění v minulém čase, čte a překládá pohádky a jednoduché internetové články typu: zajímavosti, kuriozity.
 • Poslech
  Student je schopen porozumět jednoduchým monologům i dialogům a z poslechu vytáhnout potřebné informace.
 • Psaní
  Student dokáže stručně opovědět na neformální email či dopis, popsat svůj oblíbený den, svého kamaráda, rodinu i své zážitky z dovolené, své koníčky.

Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45 minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.