Úroveň A0 a A1

úplní začátečníci a začátečníci (1)

V kurzu bude probrána látka z lekcí 0-10 učebnice Hurra po polsku 1.

CO S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student se naučí časovat slovesa, používat zájmena osobní i přivlastňovací, přítomný čas a minulý čas, modální slovesa, u podstatných a přídavných jmen: 1. pád čísla jednotného, 2. pád čísla jednotného, 4. pád čísla jednotného, 7. pád čísla jednotného a množného
 • Slovní zásoba
  Student zvládne základní slovní zásobu: číslovky 1-1000, národnosti, barvy, pojmenování pro běžné předměty, názvy rodinných příslušníků a nejčastějších zaměstnání, výrazy týkající se denního programu, jídla, koníčků a cestování, zdvořilostní fráze a navazování kontaktu, peníze a placení, dny, měsíce a hodiny, nakupování
 • Mluvení
  Student dokáže za pomocí jednoduchých frází popsat sebe a svůj každodenní život a je schopen odpovídat na jednoduché otázky, je schopen objednat si v restauraci, zaplatit, nakupovat, popsat své zájmy, oblíbené činnosti a jídlo.
 • Čtení
  Student rozumí krátkým a jednoduše formulovaným textům obsahujícím základní výrazy a základní fráze, čte, rozumí, překládá kratší pohádky, po přečtení textu dokáže zodpovědět otázky týkající se textu.
 • Poslech
  Student se učí porozumět krátkým dialogům, později jednoduchým písním.
 • Psaní
  ​Student se seznamuje s polskou abecedou, cvičí psaní obtížných slov a vět s novými písmeny, umí vyplnit formuláře dotazující se na osobní údaje nebo napsat krátký text vztahující se k běžným záležitostem všedního dne, dopis či email nebo pohlednici z dovolené.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 2x45 minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.