Úroveň A 2 + a B 1

mírně pokročilí 1 (B1)

V kurzu bude probrána látka z lekcí 11 – 15 učebnice Chcete mluvit česky? Chcemy mówić po czesku 1.

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student se seznámí s imperativem, 5. pádem čísla jednotného, 6. pádem čísla jednotného a množného, 3. a 7. pádem čísla nožného, deklinací číslovek, slov typu kolega, muzeum, centrum,
 • Slovní zásoba
  Student se seznámí se slovní zásobou vztahující se k bydlení, jídlu a pití, dovolené a hotelu, počasí, charakterovým vlastnostem, technice (počítač, telefon), návštěvě lékaře, zajištění brigády.
 • Mluvení
  Student se bez větších potíží dokáže vyjádřit k mnoha tématům na úrovni čistě osobní i obecnější a reagovat v mnoha situacích.
 • Čtení
  Student si dokáže přečíst i delší, složitěji koncipované texty popisující různé aspekty našeho života. Čte, rozumí a překládá články z novin typu kuriozity, zajímavosti.
 • Poslech
  Student porozumí i delším a z hlediska slovní zásoby a gramatiky rozmanitějším dialogům a monologům, pokud se zakládají na probraných tématech.
 • Psaní
  Student dokáže produkovat texty (dopisy, příběhy, popisy) které se už výhradně neopírají o konkrétní vzory, ale které jsou vytvořeny samostatněji a ukazují studentovu schopnost využít nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 1x60 minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.