Úroveň A 1 + a A 2

začátečníci (A1) a falešní začátečníci (A2)

V kurzu bude probrána látka z lekcí 6 – 10 učebnice Chcete mluvit česky? Chcemy mówić po czesku 1.

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE? *

 • Gramatika
  Student si krátce zopakuje látku z minulého roku, nově se naučí zájmeno svůj, číslovky na 1000, 1. a 4. pád množného čísla u podstatných a přídavných jmen, minulý čas, 3. pád čísla jednotného u podstatných, přídavných jmen a zájmen, kondicionál, 2. pád čísla jednotného a množného, slovesa pohybu a řádové číslovky
 • Slovní zásoba
  Student si zopakuje a rozšíří slovní zásobu týkající se rodinného života, zaměstnání, běžného dne, volného času, jídla, kuchyně a restaurace, nakupování a módy, cestování, dále slova týkající se návštěvy.
 • Mluvení
  Student zvládne konverzaci o známých a běžných skutečnostech – seznámení se, rozhovor v hotelu, v obchodě, v restauraci.
 • Čtení
  Student rozumí krátkým, textům popisující běžný život lidí v různých zemích i jednoduchému vyprávění v minulém čase, čte a překládá pohádky.
 • Poslech
  Student je schopen porozumět jednoduchým monologům i dialogům a z poslechu vytáhnout potřebné informace.
 • Psaní
  Student dokáže stručně opovědět na neformální email či dopis, popsat svůj oblíbený den, svého kamaráda i své zážitky z dovolené.

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 1x60 minut týdně

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.