Úroveň A 0  a A 1

úplní začátečníci a začátečníci (A1)

V kurzu bude probrána látka z lekcí 0 – 5 učebnice Chcete mluvit česky? Chcemy mówić po czesku 1.

CO SE S NÁMI ZA ROK NAUČÍTE?

 • Gramatika
  Student se naučí používat sloveso být, zájmena osobní i přivlastňovací, čas přítomný a budoucí, přídavná jména měkká a tvrdá, sloveso „mít rád“, modální slovesa, 1. pád čísla jednotného, 2. pád čísla jednotného, 4. pád čísla jednotného, číslovky 1-1000.
 • Slovní zásoba
  Student zvládne nejzákladnější slovní zásobu: číslovky, národnosti, barvy, dny v týdnu, každodenní předměty, základní přídavná jména a slovesa, názvy rodinných příslušníků a nejčastějších zaměstnání, výrazy týkající se denního programu, jídla, koníčků a cestování.
 • Mluvení
  Student dokáže za pomocí jednoduchých frází popsat sebe a svůj každodenní život, rodinu, své město, zná základní zdvořilostní obraty a je schopen odpovídat na jednoduché otázky.
 • Čtení
  Student rozumí krátkým a jednoduše formulovaným textům obsahujícím základní výrazy a základní fráze, student čte, rozumí a překládá jednodušší pohádky.
 • Poslech
  Student nejprve poznává jednodušší fráze a věty a učí se porozumět krátkým dialogům.
 • Psaní
  Student se seznámí s českou abecedou, cvičí psaní slov a vět s českou diakritikou, umí vyplnit formuláře dotazující se na osobní údaje nebo napsat podle vzoru krátký text vztahující se k běžným záležitostem všedního dne, jednoduchý dopis či email nebo pohlednici z dovolené.

 

* Naplánováno pro výuku při hodinové dotaci 1x60 minut týdně.

Mohou být použity i jiné učební materiály, přičemž sylaby budou zachovány.