Metodická podpora výuky cizích jazyků – modul anglický jazyk

Kurz je určen pedagogům základních škol, kteří vyučují nebo se chystají vyučovat na 1. stupni základních škol a nemají dostatečné zkušenosti v oblasti metodiky výuky cizích jazyků u žáků v mladším školním věku. Jednotlivé části kurzu jsou koncipovány tak, aby seznámily a naučily účastníky jak pracovat se všemi jazykovými dovednostmi: poslechem, mluveným projevem, čtením i psaním. Účastníci se také dozvědí, jak efektivně začlenit různé metody do plánování výukové lekce. Jedna z lekcí je zaměřena na výuku dětí s SPU (specifické poruchy učení) a na metody výuky výslovnosti. Všechny získané znalosti uplatní účastníci prakticky při tvorbě vlastních aktivit, které budou následně reflektovány. Cílem kurzu je rovněž zdokonalení výslovnosti studentů, prohloubení znalostí gramatiky a rozšiřování slovní zásoby prostřednictvím pravidelných diskusí.

Výuka bude probíhat prezenční formou o intenzitě 1xtýdně / 3x45min výuky, případně 4x6 –ti vyučovacích intenzivních blocích a bude obsahovat celkem 60 hodin přímé výuky lektorem.

Cena za osobu: 6.300,-Kč.

V případě více zájemců z jedné školy, je možné kurz realizovat v místě dané školy.

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.