YOUR KIDS WILL LOVE IT!

Výuka anglického jazyka pro děti od 3 do 6 let.

Sylabus výuky ⇒

Proč s Pygmalionkem?

 • ucelená a promyšlená koncepce výuky od tří let až do dospělosti
 • výuka směřuje ke složení Cambridgeských zkoušek pro děti (YLE, KET) a získání mezinárodního certifikátu z angličtiny již ve věku 13 let
 • profesionální lektorský tým
 • kvalitní učební materiály Playtime (vydavatelství Oxford University Press), které získaly mezinárodní ocenění British Council Innovation Awards
 • metodika vycházející z nejnovějších poznatků a výzkumů světových univerzit:
 1. děti při výuce vnímají skutečný a přirozený jazyk, snaží se mu rozumět a reagovat na něj
 2. smyslem výuky není to, aby si děti pouze zapamatovaly skupiny podstatných jmen, ale aby vnímaly jazyk jako celek
 3. kolik toho děti umí říct nebo vyjmenovat, není tím správným měřítkem - důležité je, do jaké míry jazyku rozumí
 4. děti nelze do mluvení nutit, je jim třeba dát ve výuce dostatek příležitostí k tomu, aby samy mluvit chtěly

Charakteristika kurzu:

 • vytváření pozitivního vztahu k angličtině
 • osvojování jazyka zábavnou, hravou formou
 • barevnost a atraktivnost učebních pomůcek
 • přitažlivost prostředí – učebny přizpůsobené potřebám i přáním dětí
 • děti slyší pouze angličtinu
 • práce s písničkami, říkankami i zábavnými příběhy
 • výtvarné a pohybové aktivity
 • individuální přístup
 • energický způsob vedení hodiny
 • různorodost aktivit podporujících rozvoj dítěte v základních oblastech:
 • rozvoj psychomotorických a pohybových schopností
 • rozvoj řečových a komunikativních dovedností
 • osvojení dovedností předcházejících psaní a čtení
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj dovednosti vyjádřit pocity a prožitky
 • rozvoj kooperativních dovedností (aktivity ve skupinkách, dvojicích)

Kde?
Český Těšín
, Mánesova 27, tel.: 558 741 900, pygmalion@pygmalion.cz
Třinec, 1. Máje 500, tel.: 558 325 605, trinec@pygmalion.cz
Ostrava, Purkyňova 6, tel.: 596 111 480, ostrava@pygmalion.cz

Kdy?
1 x týdně 40 minut (v odpoledních hodinách)
září - červen

Za kolik?
5 420,- Kč + 0% DPH

možnost dvou splátek
při přihlášení sourozenců poskytujeme 10% slevu

V ceně je zahrnuto

učebnice Playtime

 


batůžek

k tomu navíc vzdělávací hra pro děti jako vánoční dárek

Pygmalion hradí každému dítěti učební materiály a pomůcky k výuce po dobu celého roku.

Autorkou loga Pygmalionek je Kristýna Franková, studentka VŠ uměleckoprůmyslové, katedra designu Zlín.