UČITELÉ ANGLIČTINY BUDOU ZASE O KROK NAPŘED

Také v tomto školním roce připravilo Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion kurz anglického jazyka, který učitelům v našem regionu dává příležitost ke zvýšení odbornosti a získání nových jazykových kompetencí. Tentokrát se jednalo o intenzivní několikaměsíční přípravu ke složení světově proslulé zkoušky z obchodní angličtiny Cambridge Business English Certificate Higher.
„Učitelé soukromých škol stále častěji pracují se studenty v mezinárodních obchodních společnostech a vyučují ve specializovaných kurzech, které kladou vysoké nároky nejen na znalost anglického jazyka, ale předpokládají i jistou zběhlost v celé škále oblastí, jakými jsou například právo, finance nebo marketing. Jelikož jsou ale učitelé především odborníky na jazyk, není vždy snadné studenty přesvědčit o tom, že jsou v dobrých rukou i po odborné stránce. Zkouška, na kterou jsme studenty tento rok připravovali, pak tuto záruku ve velké míře poskytuje. Každý, kdo náš kurz absolvuje a u této náročné zkoušky uspěje, je schopen se sebevědomě pustit i do velmi specializované výuky," říká akademický ředitel Pygmalionu Petr Vlk, který kurzy obchodní angličtiny v Českém Těšíně a Ostravě vedl.

Zkouška BEC Higher velmi komplexně posuzuje jazykové schopnosti a dovednosti v oblasti čtení, mluvení, psaní a poslechu. Aby se dosáhlo všestranného rozvoje odborných kompetencí budoucích odborníků na výuku obchodní angličtiny, jsou součástí kurzu vedle práce s odbornou literaturou i pravidelné diskuse nad články z prestižních světových novin The Economist a The Financial Times. Soustavná pozornost je rovněž věnována aktuálnímu stavu vědeckých poznatků prostřednictvím přednášek a prezentací z populárních internetových stránek TED Talks.

Přípravný kurz ke zkoušce BEC byl završen náročnou zkouškou, která proběhla druhou dubnovou sobotu, a již dnes se můžeme pochlubit výsledky. Všichni studenti zkoušku úspěšně zvládli.
Kurz byl realizován v rámci projektu „Vzdělávací a poradenské centrum Pygmalion", který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF).

Mgr. Petr Vlk

akademický ředitel

Prázdninový týden s angličtinou Pygmalion 2015

Vážení rodiče, klienti,
už čtvrtým rokem jsme na období prázdnin připravili pro děti týdenní program s angličtinou. Letos se ponese v duchu filmovém. Děti se scházejí v ranních hodinách od 7.30 a rodiče si je vyzvedávají do 16.30 hodin. V ceně jsou zahrnuty obědy, malé svačinky a pití na celý den. Děti tráví většinu času venku na školní zahradě, v parku, v případě špatného počasí v učebnách, vybavených interaktivní tabulí apod. Vyrážejí na výlety do okolí. V dopoledních hodinách jsou aktivity připraveny tak, aby se děti co nejvíce naučily a aktivně používaly angličtinu. Odpolední program navazuje na dopolední téma a jsou připraveny různé soutěže, hry, sportovní a výtvarné aktivity. Prázdninový týden je připraven metodickým vedením školy a veden kvalifikovanými a zkušenými lektory anglického jazyka společně se zaškolenými instruktory.

Mgr. Romana Ćmielová
ředitelka