Kurz obchodní korespondence

Proč se Vaše škola rozhodla nabízet studentům kurz anglické obchodní korespondence?
Naším kurzem reagujeme na vzrůstající poptávku studentů po formálně správném psaní. Ta tam zdá se být doba, kdy stačilo něco napsat či se spolehnout na elektronický překladač. Lidé, kteří pravidelně používají e-mail pro komunikaci se svými obchodními partnery a kolegy, si uvědomili, že vedle přesného a srozumitelného sdělení je klíčový i dojem, který psaný text v adresátovi vzbuzuje. Psaný styl totiž zrcadlí pisatelovu osobnost, což je důležité zejména tehdy, kdy komunikace probíhá převážně, nebo dokonce výhradně prostřednictvím korespondence.
Jaké má výuka pomocí písemné korespondence výhody?
Učitelé jsou často studenty žádáni, aby jim opravili jejich e-maily, případně aby jim pomohli s jejich napsáním. Přestože to mnohdy není jednoduché - obsah bývá velmi rozmanitý a důsledná stylistická úprava si žádá čas, kterého ovšem nikdy není dostatek - studentovo písemné vyjadřování je nenahraditelným zdrojem informací o kvalitách a nedostatcích jejich cizího jazyka.
Učiteli se tímto dostává do rukou cenný materiál, na jehož základě lze jazyk fundovaně posoudit, vytýčit gramatické a lexikální jevy, které je nutno zlepšit, a stylistické nedostatky, kterým bude třeba věnovat pozornost.

Jaké chyby v anglické korespondenci vašich studentů převládají?
Velmi časté bývá opomíjení konvencí pro zdvořilou komunikaci, což vede k tomu, že pisatel, aniž by si toho byl vědom, působí hrubě a neomaleně. Jelikož angličtina nemá vykání, mnozí studenti si myslí, že proto neexistuje rozdíl mezi formálností a neformálností. To je ale velký omyl! Kritéria formálnosti a neformálnosti jsou pevně dána a rozrůzněnost stylů je nutno respektovat.
V čem bude kurz pro studenty přínosem?
Studenti budou mít příležitost pravidelně psát a díky korespondenci s kvalifikovaným a zkušeným učitelem se jim bude dostávat rad a doporučení jak jejich psaní zdokonalit a předejít chybám. Jednotlivé úkoly se budou týkat častých, potřebných a praktických slohových útvarů a studenti budou rovněž vybaveni užitečnými obraty a výrazy, které jistě využijí v praxi. Jelikož je kurz inspirován mezinárodními zkouškami Cambridge Business English Certificates, bude to mimo jiné i cenný vstup do této oblasti. Pevně věříme, že kurz dodá mnohým studentům motivaci k dalšímu rozvoji jejich jazykových kompetencí a že někteří posléze najdou odhodlání zkoušky Cambridge BEC složit.

Mgr. Petr Vlk

studijní ředitel


Skype learning
Proč vaše škola zavádí tuto novinku?
Není to úplná novinka. Možnost Skype learningu naše škola nabízela již dříve, ale až nyní jsme se rozhodli se tomuto stylu výuky věnovat více. Mnoho z nás online komunikaci používá, tak proč ji nevyužít efektivně i pro učení se cizímu jazyku?
V čem je váš Skype learning výjimečný?
Naše pojetí Skype learningu se liší od jiných tím, že student a lektor nejsou odkázáni na používání některých výukových aplikací, které mohou být limitující a nemusí všem vyhovovat. Při výuce Skype learningu jsme se přesvědčili, že je možné používat stávající učebnice a materiály, na které jsou studenti zvyklí. Naše Skype výuka je více podobná výuce klasické, pouze s tím rozdílem, že lektora vidíte přímo na svém počítači a úkoly mu posíláte mailem nebo přímo po Skypu.
Co si od Skype learningu slibujete?
Já osobně Skype learning beru jako další kvalitní a koncepčně dobře zpracovanou službu, kterou nabízíme klientům. Rádi bychom, aby počet skype studentů postupně narůstal a všichni se tak přesvědčili o tom, že je to rovněž skvělý způsob jak se učit jazyky.
Pro koho je Skype learning vhodný?
Skype learning je vhodný pro všechny, kdo se chtějí kvalitně učit, chtějí zkusit něco nového a využívat online komunikaci v případě že nemají možnost k nám na hodiny dojíždět. Tato forma výuky je také vhodná jako kombinace s výukou klasickou. Určitě Skype learning osloví i mnoho časově vytížených klientů, kteří své lekce musí často rušit z pracovních důvodů. Tím se jim nabízí možnost lekci mít např. na služební cestě. Nicméně, Skype learning je vhodný pro kohokoli, kdo má počítač a připojení internetu.
Co dalšího chystáte?
Máme několik novinek, kterými chceme oslovit naše stávající i nové klienty a informovat je tak o všem, co by je zajímalo. Bude to formou Newsletterů posílaných několikrát ročně. Neméně zajímavá věc, na kterou se studenti mohou těšit, je nový kurz online obchodní korespondence, kterou zpracoval náš studijní ředitel Petr Vlk.

Mgr. Romana Ćmielová

ředitelka


Změny v poptávce a nabídce tlumočení

Největší změny jsme zaznamenali v poptávce tlumočení a multimediálních služeb a proto těmto službám věnuji několik následujících slov.
V čem se změnily nároky na tlumočení?
Na počátku naší existence jsme jen doufali, že se nám podaří dát dohromady realizační týmy tlumočníků a projekt manažerů, kteří budou schopni uspokojit stále náročnější a komplikovanější potřeby zákazníků, kteří se před více jak deseti lety jen tu a tam na Pygmalion obrátili s prosbou o jednoduché doprovodné tlumočení při obchodním jednání. Dnes Pygmalion stále častěji zajištuje tlumočníky i na jiných kontinentech, než je ten evropský. Výjimkou nejsou ani jazyky, jako je korejština, japonština či čínština, které byly dříve považovány za exotické. A naprosto běžně už tlumočíme mezi angličtinou, francouzštinou, arabštinou, němčinou a polštinou.
Stále častěji se na nás obracejí zákazníci, kteří bojují s nedostatkem času a jejich náklady spojené s cestováním za klientem jsou pro ně nezanedbatelné. Proto jsme se snažili uspokojit jejich potřebu tlumočení, avšak bez složitých a často finančně nákladných přesunů za zákazníkem či obchodním partnerem. Od letošního roku nabízíme tlumočení prostřednictvím Skype či telefonu a odezva je značná.
Jak probíhá tlumočení přes Skype či telefon?
Před samotným tlumočením nám zákazník sdělí telefonní číslo či Skype jméno člověka/společnosti, se kterou se chce kontaktovat. Telefonicky či e-mailem nám vysvětlí, co bude předmětem tlumočení a jaká bude oblast, které se tlumočení týká. V ideálním případě nám elektronicky zašle podklady pro toto jednání, aby se
tlumočník mohl seznámit s klíčovými slovy, čísly a daty, která během tlumočení zaznějí a jsou při samotném tlumočení velice důležitá.
Poté proběhne spojení všech účastníků a tlumočení může začít. Sazby jsou hodinové.
Jaká je cena tlumočení po Skypu či telefonu?
Cenu určuje především jazyk, do kterého se bude tlumočit. Řekněme, že nejnižší sazby za hodinu máme u nejčastěji používaných jazyků, a to je polština, angličtina, němčina a ruština a její výše je 499Kč bez daně. Nezapomeňme na skutečnost, že je to cena, která je co do nákladů pro klienta konečná. Není třeba k ní připočítat náklady za dopravu, ubytování a stravu, což jsou náklady, které se do ceny běžného tlumočení vždy promítnou.
Jaké má tlumočení přes Skype a telefon další výhody?
Uskutečnit lze také konferenční hovor mezi více stranami, které jednají ze své vlastní kanceláře, často v jiné zemi, ba dokonce na jiném kontinentu.
Narůstající poptávka po výrobě propagačních filmů či titulků nás inspirovala k tomu, abychom vyšli vstříc zákazníkovi i v odvětví multimediálních služeb.
Co jsou to Multimediální služby?
Nejen samotný produkt, ale i metody, jakými se přibližuje ostatním, musí být pro nové zákazníky srozumitelné. Pygmalion, s. r. o. Vaše texty nejen přeloží, ale vytvoří také kvalitní vizuální styl, který Vám zaručí úspěch na dnešním dynamickém trhu.
Natočíme Vám propagační filmy. V případě, že je již máte od zahraničního partnera v cizím jazyce, zajistíme jejich kvalitní překlad a výrobu dabingu nebo titulků.

Bc. Andrea Lukášová

vedoucí překladatelského centra Pygmalion