PRESTIŽNÍ METODICKÝ KURZ CELTA V PYGMALIONU


V srpnu 2013 proběhl v Jazykové škole Pygmalion metodický kurz CELTA, v rámci projektu „Vzdělávací a poradenské centrum Pygmalion". Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF). Zeptali jsme se studijní ředitelky Pygmalionu Hany Kaniové, která se kurzu rovněž účastnila, jak kurz probíhal a co obnášel.

PROČ JSTE SE ROZHODLI VYUŽÍT PENÍZE Z PROJEKTU ZROVNA NA KURZ CELTA?
HK: Přemýšleli jsme, jak využít peníze co nejefektivněji, a intenzivní metodický kurz nám připadal pro zvýšení kvality naší jazykové školy nejvhodnější. Většina našich lektorů již má vysokoškolský diplom a Cambridgeské zkoušky, a CELTA certifikát je tedy dalším skvělým krokem ke zvýšení odborné kvalifikace.


JAKÁ BYLA KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO KURZU?
HK: Kurz je sám o sobě časově velmi náročný. Před nástupem do kurzu museli kandidáti projít velmi přísným přijímacím procesem, který zahrnoval dvouhodinový online registrační dotazník a napsání dvou esejí. Tyto dotazníky byly pečlivě prostudovány vedoucími Celta kurzu a poté byli úspěšní kandidáti pozváni k ústnímu pohovoru, který trval hodinu, a kde byli kandidáti dotazováni na své znalosti jak angličtiny, tak i praktické zkušenosti s výukou.


JAKÁ BYLA PŘÍPRAVA VAŠICH LEKTORŮ PŘED KURZEM?
HK: Před započetím kurzu dostali kandidáti třicetistránkový metodický manuál k prostudování a vyplnění teoretických i praktických úkolů, aby posléze kurz probíhal hladce.

JAK KURZ PROBÍHAL A JAK BYL ČASOVĚ NÁROČNÝ?

HK: Kurz probíhal 4 týdny, od 9 do 18 hodin, kdy dopoledne bylo věnováno praktické části - každý druhý den si lektoři museli naplánovat výuku pro dvě úrovně, přičemž jejich výuka byla sledována jak zkušeným tutorem, tak i ostatními lektory ve skupině. Výuka byla následně do nejmenších detailů analyzována a lektorovi byly sděleny jak silné stránky, tak i části lekce, na kterých by měl ještě zapracovat. Součástí zpětné vazby byl vždy i tzv. horký feedback, který si lektoři museli napsat sami na sebe. Šlo tedy o jakousi sebereflexi, jak vnímali lekci oni sami. Víkendy pak lektoři museli věnovat vypracovávání písemných prací týkajících se jazykových analýz, potřeb a specifik studentů a taky reflexi svého vlastního učení na začátku kurzu a zlepšení na konci.


KDO KURZY CELTA VYUČUJE?
HK: Kurzy Celta jsou vždy vedeny zkušenými a vyškolenými tutory, kteří podléhají přísnému výběru. Kurz je kontrolován inspektorem z Cambridge, jehož úkolem je zajistit, aby všechny kurzy odpovídaly standardům kvality vyžadovanými Cambridge.


CO VÁM KURZ CELTA DAL?
HK: Kurz byl opravdu náročný, ale všem přinesl výrazné zlepšení a naší škole zkvalitnění výuky ve všech směrech.


JAKOU MÁ CERTIFIKÁT PLATNOST?


HK: Celta (Certificate in English Language Teaching to Adults) je metodický certifikát s mezinárodní platností, který umožňuje lektorům (zejména pak v kombinaci s nejvyšší jazykovou zkouškou Cambridge CPE) vyučovat anglický jazyk po celém světě.
CELTA JE METODICKÝ CERTIFIKÁT - JAKÉ PLÁNY MÁTE DO BUDOUCNA?

HK: Protože výsledky většiny našich lektorů byly opravdu nadprůměrné (známky A a B, které jsou udělovány ve výjimečných případech), do budoucna plánujeme uspořádat v Pygmalionu pro naše lektory kurz DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults), což je nejvyšší možné vzdělání v oboru metodiky pro výuku anglického jazyka.

Mgr. Hanka Kaniová

studijní ředitelka


Dětské kurzy, YLE příprava a letní příměstský tábor

Naše škola je jednou z mála, která se zaměřuje na přípravu dětí ke Cambridgeským zkouškám a to už od 6 let věku dětí. Pro nejmenší jsou to YLE Starters, pro pokročilejší YLE Movers a třetím stupněm jsou YLE Flyers pro děti, které už mají znalost angličtiny na úrovni středně pokročilých. Tyto Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávanými a jsou rovněž skvělým způsobem, jak připravit děti ke zkouškám vyšším, jak už PET tak i FCE. Rovněž se certifikáty získané na základě úspěšného zvládnutí jednotlivých úrovní zkoušek stávají velmi kladně hodnoceny při přijímacích zkouškách na střední školy. Naše přípravné kurzy jsou vedeny zábavnou formou, nechybí mnoho her, doprovodných aktivit a děti se nenásilnou formou připraví na některou z těchto YLE zkoušek. Mnozí z našich malých studentů kurzy Pygmalionek a Pupil navštěvují již od svých 3-4 let, proto získání mezinárodně uznávaného certifikátu je skvělým zúročením jejich znalostí.

V současné době se děti v našich kurzech začínají intenzivněji připravovat na zkoušky, které budou probíhat letos v červnu. Příprava spočívá v opakování učiva a tzv. testů nanečisto, kdy si děti vyzkoušejí, jak to bude na skutečné zkoušce v červnu probíhat.
Jsme na naše malé studenty velmi pyšní a přejeme jim mnoho úspěchů u zkoušek!

Loni v květnu splnilo Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion již potřetí náročná kritéria pravidelné inspekce a stvrdilo tak své devítileté členství ve výběrové Asociaci certifikovaných jazykových škol (ACERT). Asociace sdružuje jedny z nejlepších jazykových škol v České republice a jejím stěžejním cílem je dbát o kvalitu jazykové výuky dle přísných standardů inspirovaných mezinárodními vzdělávacími institucemi.

Inspektory zajímá především samotná výuka, kvalifikace učitelů a zázemí školy. V průběhu inspekce posuzují nejen písemné přípravy učitelů, ale i je samotné při výuce.

Pečlivě kontrolují doklady o dosažené kvalifikaci, nahlížejí do dotazníků spokojenosti klientů, o škole podrobně hovoří nejen s jejím vedením, ale i s učiteli.
Závěry inspekce byly pro Pygmalion velmi povzbudivé, a to zejména ve dvou ohledech. Za příklad dobré praxe byla označena výuka v kurzech pro děti s názvem Pygmalionek. Oceněna byla vysoká úroveň metodiky výuky dětí spolu se samotnou obsahovou náplní těchto kurzů.Příměstský tábor

V letošním roce opět připravujeme pro všechny děti ve věku od 6 do 14 let týdenní příměstský tábor. Náš tábor probíhá denně od 7.30 do 16.30. Pro děti jsou na každý den připravená různá témata. Kombinuje se angličtina a pohybovými aktivitami, soutěžemi, výtvarnou činností i výlety do okolí. S dětmi jsme z velké části venku, pokud nám to počasí dovolí a v ceně tábora je zahrnut pitný režim po celou dobu trvání a rovněž obědy a malé občerstvení, buď jako dopolední nebo jako odpolední svačina. Součástí programu je i karneval, piknik, malba na plátno a výroba amuletů.
Veškeré informace včetně videa a fotografií z loňského roku najdete přímo na našich stránkách v sekci „letní tábor pro děti". Děti i lektoři byli z loňského ročníku nadšeni, proto se již teď těšíme na skvěle prožitý čas letních prázdnin s dětmi.

 

 

JEDNODENNÍ INTENZIVNÍ KURZY


Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovovali o našich novinkách - a to o jednodenních intenzivních kurzech, které jsou zaměřeny na konkrétní témata a dovednosti ve sféře jak všeobecné tak obchodní angličtiny.
Na výběr máte například „Cestování", „Přijímací pohovor, životopis a motivační dopis", „Jednání se zahraničními obchodními partnery", a jiné.
Kurzy budou probíhat vždy v sobotu na všech našich pobočkách v Těšíně, Třinci a Ostravě nebo jsme schopni dle Vašich požadavků kurzy zorganizovat ve Vámi vybraném dni a místě. Kurzy otevíráme již od 3 studentů!
Více informací a konkrétní témata a sylaby našich intenzivních kurzů můžete nalézt níže, nebo nás neváhejte kontaktovat emailem nebo na našich telefonních číslech.


CESTOVÁNÍ

NA LETIŠTI, V HOTELU, V RESTAURACI, NAKUPOVÁNÍ, PTÁME SE NA CESTU

Jedete na dovolenou a necítíte se jistě v situacích s tím spojených? Umíte anglicky, ale již jste delší dobu nemluvili? Právě pro Vás jsme přichystali jednodenní intenzivní kurz, kde si své znalosti nejen osvěžíte a zdokonalíte, ale hlavně si vše v modelových situacích prakticky vyzkoušíte a náš lektor Vám poskytne zpětnou vazbu!

DOPOLEDNÍ BLOK 9:00-12:15
 NA LETIŠTI: slovní zásoba, poslech/video, check-in, celní a pasová kontrola, praktické nacvičování modelových situací, zpětná vazba
 V HOTELU: slovní zásoba, poslech/video, na recepci, stížnosti na pokoj, praktické nacvičování modelových situací, zpětná vazba
 NAKUPOVÁNÍ: slovní zásoba, v obchodě, na tržišti, smlouvání, praktické nacvičování modelových situací, zpětná vazba
 PTÁME SE NA CESTU: slovní zásoba, poslech/video, zdvořilostní obraty a fráze, směry, předložky, praktické nacvičování modelových situací, zpětná vazba

 NAKUPOVÁNÍ: slovní zásoba, v obchodě, na tržišti, smlouvání, praktické nacvičování modelových situací, zpětná vazba

 PTÁME SE NA CESTU: slovní zásoba, poslech/video, zdvořilostní obraty a fráze, směry, předložky, praktické nacvičování modelových situací, zpětná vazba

ODPOLEDNÍ BLOK 13:15-16.30
 JÍDLO A STOLOVÁNÍ: slovní zásoba
 V RESTAURACI: zdvořilostní obraty a fráze - objednávání, placení, stížnosti, poslech/video, praktické nacvičování modelových situací, zpětná vazba


PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ, ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS

Potřebujete napsat svůj životopis a motivační dopis v angličtině? Chystáte se na přijímací pohovor v anglickém jazyce a necítíte se jistě? Umíte anglicky, ale již jste delší dobu angličtinu aktivně nepoužívali? Právě pro Vás jsme přichystali jednodenní intenzivní kurz, kde si své jazykové znalosti a dovednosti nejen osvěžíte a zdokonalíte, ale hlavně si přijímací pohovor v modelových situacích prakticky vyzkoušíte.
Dále Vám poskytneme know-how, jak napsat efektivní a moderní životopis a motivační dopis, které si pak sami vyzkoušíte, a náš lektor Vám poskytne zpětnou vazbu.

DOPOLEDNÍ BLOK
 PŘIJÍMACÍ POHOVOR: fáze pohovoru, slovní zásoba a fráze, cílová gramatika, typy otázek, praktický nácvik modelových situací, zpětná vazba

ODPOLEDNÍ BLOK
 ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS - TEORETICKÁ ČÁST: forma a styl, slovní zásoba a fráze
 ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS - PRAKTICKÁ ČÁST: nácvik psaní, analýza častých chyb, zpětná vazba

 

JEDNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY

Čeká Vás schůzka s obchodními partnery v anglickém jazyce? Naučte se stylově představit Vaši společnost a svou oblast podnikání. Vyzkoušejte si jak sebevědomě prezentovat dosažené úspěchy. Udělejte na protistranu dojem svou gramaticky správnou angličtinou a přesnou výslovností.
Neposkytneme Vám argumenty, ale naučíme Vás přesvědčivě a působivě vyjádřit ty Vaše!

DOPOLEDNÍ BLOK
 JAK PŘEDSTAVIT SEBE A SVOU SPOLEČNOST?: slovní zásoba a ustálená spojení, praktické komunikativní aktivity, zpětná vazba a hodnocení
 PREZENTACE FINANČNÍCH UKAZATELŮ: práce s tabulkami a grafy, slovní spojení důležitá pro popis vývoje a trendů, tvorba efektivních prezentací

ODPOLEDNÍ BLOK
 UKÁZAT SE, PŘESVĚDČIT, USPĚT!:
I. techniky přesvědčivé argumentace a jejich jazyková stránka, výslovnost a intonace
II. komunikace v modelových situacích
III. hodnocení (časté chyby, zopakování nových jazykových jevů, výhled do budoucna)