Kurz obchodní korespondence

Proč se Vaše škola rozhodla nabízet studentům kurz anglické obchodní korespondence?

Naším kurzem reagujeme na vzrůstající poptávku studentů po formálně správném psaní. Ta tam zdá se být doba, kdy stačilo něco napsat či se spolehnout na elektronický překladač. Lidé, kteří pravidelně používají e-mail pro komunikaci se svými obchodními partnery a kolegy, si uvědomili, že vedle přesného a srozumitelného sdělení je klíčový i dojem, který psaný text v adresátovi vzbuzuje. Psaný styl totiž zrcadlí pisatelovu osobnost, což je důležité zejména tehdy, kdy komunikace probíhá převážně, nebo dokonce výhradně prostřednictvím korespondence.

Jaké má výuka pomocí písemné korespondence výhody?

Učitelé jsou často studenty žádáni, aby jim opravili jejich e-maily, případně aby jim pomohli s jejich napsáním. Přestože to mnohdy není jednoduché - obsah bývá velmi rozmanitý a důsledná stylistická úprava si žádá čas, kterého ovšem nikdy není dostatek - studentovo písemné vyjadřování je nenahraditelným zdrojem informací o kvalitách a nedostatcích jejich cizího jazyka.
Učiteli se tímto dostává do rukou cenný materiál, na jehož základě lze jazyk fundovaně posoudit, vytýčit gramatické a lexikální jevy, které je nutno zlepšit, a stylistické nedostatky, kterým bude třeba věnovat pozornost.

Jaké chyby v anglické korespondenci vašich studentů převládají?

Velmi časté bývá opomíjení konvencí pro zdvořilou komunikaci, což vede k tomu, že pisatel, aniž by si toho byl vědom, působí hrubě a neomaleně. Jelikož angličtina nemá vykání, mnozí studenti si myslí, že proto neexistuje rozdíl mezi formálností a neformálností. To je ale velký omyl! Kritéria formálnosti a neformálnosti jsou pevně dána a rozrůzněnost stylů je nutno respektovat.

V čem bude kurz pro studenty přínosem?

Studenti budou mít příležitost pravidelně psát a díky korespondenci s kvalifikovaným a zkušeným učitelem se jim bude dostávat rad a doporučení jak jejich psaní zdokonalit a předejít chybám. Jednotlivé úkoly se budou týkat častých, potřebných a praktických slohových útvarů a studenti budou rovněž vybaveni užitečnými obraty a výrazy, které jistě využijí v praxi. Jelikož je kurz inspirován mezinárodními zkouškami Cambridge Business English Certificates, bude to mimo jiné i cenný vstup do této oblasti. Pevně věříme, že kurz dodá mnohým studentům motivaci k dalšímu rozvoji jejich jazykových kompetencí a že někteří posléze najdou odhodlání zkoušky Cambridge BEC složit.

Mgr. Petr Vlk

studijní ředitel